Energetyka jądrowa w Polsce

Ustawa inwestycyjna

Ustawa inwestycyjna, tj. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących zawiera podstawy prawne dla rozwoju w Polsce energetyki jądrowej. Przepisy zawierają jednoznaczny prymat bezpieczeństwa nad innymi aspektami działania obiektów jądrowych.

Ustawa ta określa zasady budowy obiektów energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących oraz przygotowania tych inwestycji. Obiektami energetyki jądrowej w rozumieniu ustawy są: elektrownie jądrowe, zakłady wzbogacania, wytwarzania i przerobu paliwa jądrowego oraz składowiska odpadów promieniotwórczych.

Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 roku o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2011 nr 135 poz. 789)