Energetyka Jądrowa w Polsce

Projekt PGE PAK Energia Jadrowa

31 października 2022 roku prezesi trzech spółek: PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK oraz koreańskiej KHNP podpisali list intencyjny, którego głównym celem było opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie w oparciu o technologię APR1400.

Na bazie wstępnych analiz oceniono, że w zaproponowanej lokalizacji perspektywiczne będzie posadowienie co najmniej 2 bloków APR1400 o łącznej mocy 2800 MW, przy czym uruchomienie pierwszego bloku elektrowni miałoby nastąpić do 2035 roku.


Fot. przekrój przez model bloku APR1400, fot. Portal nuclear.pl

7 marca 2023 roku PGE Polska Grupa Energetyczna i ZE PAK podpisały porozumienie wstępne dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej, a w dniu 13 kwietnia 2023 roku podpisano jej statut.

16 sierpnia 2023 roku spółka PGE PAK Energia Jądrowa S.A. złożyła w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie Decyzji Zasadniczej, a samą Decyzję minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa wydała 24 listopada 2023 roku.

Stan: 30 listopada 2023 roku