Energetyka jądrowa w Polsce

Energetyka Jądrowa w Polsce po 2005 roku

Uchwałą nr 4/2009 z dnia 13 stycznia 2009 roku Rada Ministrów podjęła decyzję o przygotowaniu i wdrażeniu Programu polskiej energetyki jądrowej. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadań jest Polska Grupa Energetyczna. W tym celu PGE SA powołała spółkę zależną PGE Energia Jądrowa SA oraz EJ1, która zajmie się bezpośrednim przygotowaniem procesu inwestycyjnego, przeprowadzi badania lokalizacyjne oraz uzyska wszelkie niezbędne decyzje, warunkujące budowę elektrowni jądrowej. Spółka EJ1 odpowiada także za wybór partnerów, z którymi stworzy konsorcjum do budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

12 maja 2009 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiej Energetyki Jądrowej. Pełnomocnik będzie realizował zadania mające na celu rozwój i wdrożenie energetyki jądrowej w Polsce. Należy do nich w szczególności opracowanie i wdrożenie projektu Programu polskiej energetyki jądrowej, w którym zostaną określone m.in. liczba, wielkość i możliwe lokalizacje elektrowni jądrowych. Stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej w dniu 19 maja 2009 roku objęła Hanna Trojanowska.

W listopadzie 2009 roku PGE podpisało z francuską firmą EDF porozumienie w sprawie rozpoczęcia współpracy w zakresie zbadania wykonalności budowy reaktora w technologii EPR, 1 marca 2010 roku natomiast podpisano porozumienie z GE Hitachi Nuclear Energy Americas o współpracy w zakresie energetyki jądrowej. Współpraca ta ma na celu zbadanie możliwości zastosowania w Polsce reaktorów ABWR oraz ESBWR. Żadne z podpisanych porozumień nie zawiera klauzuli wyłączności, PGE planuje podpisanie podobnych umów również z innymi partnerami.

16 marca 2010 roku Ministerstwo Gospodarki ogłosiło "krótką listę" rekomendowanych lokalizacji elektrowni jądrowych. Pierwszą, rekomendowaną przez ekspertów lokalizacją pod budowę elektrowni jądrowej został Żarnowiec. Kolejne, równorzędne propozycje to Warta-Klempicz, Kopań i Nowe Miasto.

Źródło: KPRM