Energetyka jądrowa w Polsce

Energetyka Jądrowa w Polsce do 1990 roku

Początki rozwoju energetyki jądrowej w Polsce sięgają połowy lat 50-tych, kiedy to podjęto rozważania na temat budowy pierwszej elektrowni jądrowej oraz pierwszego reaktora badawczego EWA. Budowę reaktora EWA w Instytucie Badań Jądrowych w Świerku rozpoczęto w 1955 roku, jego uruchomienie nastąpiło 14 czerwca 1958 roku.

Natomiast w 1956 roku zaplanowano budowę pierwszej elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej ok. 200 - 300 MW zlokalizowanej w okolicach ujścia rzek Narew i Bug.

W kolejnych etapach badań (lata 60-te) rozważano budowę elektrowni zawodowej o dużej mocy, tj. ok. 2000 MWe. Pierwotnie wytypowano dwie lokalizacje w pasie nadmorskim Szczecin-Kołobrzeg oraz Ustka-Hel. Ze względu na podjęcie w 1966 roku decyzji o budowie elektrowni węglowej Dolna Odra (okolice Szczecina) dalsze rozważania lokalizacyjne prowadzono tylko w rejonie Ustka-Hel, w konsekwencji czego wybrano wstępnie teren nad Jeziorem Żarnowieckim.

W trzecim etapie badań prowadzonych w początkach lat 70-tych rozważano również lokalizacje EJ w rejonie dolnej Wisły.

Ostatecznie w wyniku przeprowadzonych analiz wybrano 4 najkorzystniejsze lokalizacje Lubiatowo, Żarnowiec, Przegalina, Biała Góra oraz w dniu 19 grudnia 1972 roku Komisja Planowania przy Radzie Ministrów ustaliła lokalizację pierwszej polskiej elektrowni jądrowej we wsi Kartoszyno. Niedługo potem został otwarty posterunek radiometeorologiczny prowadzący badania klimatu, geologiczne i symulację skażeń w bezpośrednim sąsiedztwie przyszłej elektrowni.

Kolejny etap prac lokalizacyjnych dotyczył drugiej elektrowni jądrowej, która miała być wyposażona w cztery reaktory typu WWER-1000. Z dziewięciu potencjalnych lokalizacji w strefie dolnej Wisły, Odry oraz Bugu wybrano Skoki nad Wisłą (EJ Karolewo) po czym we względów ekologiczno-społecznych zmieniono decyzję i wybrano na lokalizację drugiej elektrowni jądrowej rejon dolnej Warty w miejscowości Klempicz (decyzja Komisji Planowania z dnia 5 czerwca 1987 roku).

W czasie wszystkich prac studialnych przeanalizowano i wstępnie zatwierdzono następujące lokalizacje:
 • zatwierdzone (wykonano pełen zakres pomiarów, badań i analiz lokalizacyjnych oraz przeprowadzono całą procedurę zatwierdzania lokalizacji zgodnie z ówczesnymi przepisami):
  • Kartoszyno - EJ Żarnowiec,
  • Klemplicz - EJ Warta,
 • wstępnie rozpoznane (w zakresie niezbędnych do przygotowania wniosków o wskazania lokalizacyjne):
  • Kopań,
  • Nowe Miasto,
  • Wyszków,
  • Chotcza,
  • Gościeradów,
  • Małkinia,
 • po elektrowniach węglowych:
  • Kozienice,
  • Dolna Odra,
  • Bełchatów,
  • PAK - Konin,
 • inne potencjalne lokalizacje:
  • Karolewo,
  • Nieszawa,
  • Chełmno,
  • Opalenie.
Źródło: Władysław Kiełbasa, Lokalizacja Elektrowni Jądrowych w Polsce