Energetyka jądrowa w Polsce

Lokalizacja elektrowni jądrowej

Inwestor pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - PGE Polska Grupa Energetyczna - w dniu 25 listopada 2011 roku przedstawiła listę trzech potencjalnych lokalizacji przyszłej elektrowni. Na liście tej znalazły się Choczewo, Gąski i Żarnowiec. Przez kolejne dwa lata w wybranych lokalizacjach mają być prowadzone szczegółowe badania lokalizacyjne i środowiskowe a ich wyniki pozwolą wskazać lokalizację docelową.

Lokalizacja elektrowni jądrowych
rys. Proponowane lokalizacje elektrowni jądrowej, źródło nuclear.pl

Lokalizacja CHOCZEWO
Znajduje się w północnej części województwa pomorskiego, w powiecie wejherowskim, na terenie gminy Choczewo, w okolicach miejscowości Lubiatowo, Kierzkowo i Kopalino. Teren lokalizacji położony jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim. Należy do regionu Wybrzeże Słowińskie, które jest częścią Pobrzeża Koszalińskiego. Na terenie występują przede wszystkim lasy i zadrzewienia. W zachodniej części zlokalizowane są pojedyncze zabudowania byłej jednostki wojskowej.

Lokalizacja GˇSKI
Znajduje się w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, na terenie gminy Mielno. Teren lokalizacji położony jest bezpośrednio nad Morzem Bałtyckim, częściowo w regionie Wybrzeża Słowińskiego, a częściowo w regionie morenowej Równiny Białogardzkiej, oba regiony są częścią Pobrzeża Koszalińskiego. Na obszarze lokalizacji występują przede wszystkim tereny rolne.

Lokalizacja ŻARNOWIEC
Znajduje się w północno-zachodniej Polsce w województwie pomorskim, w powiecie puckim, na terenie gminy Krokowa, przy granicy z gminą Gniewino. Obszar lokalizacji znajduje się na terenach przemysłowych z niewielką liczbą terenów zieleni nieurządzonej. Północna i południowa część obszaru zajęta jest pod obiekty przemysłu nieuciążliwego. W środkowej części obszaru znajdują się tereny zdegradowane wraz z obiektami byłej elektrowni jądrowej. We wschodniej części obszaru w większości znajdują się obiekty zdewastowane i opuszczone budynki (planowane na hotele robotnicze oraz biurowce). Cały obszar położony jest w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Wyciąg z załącznika do prognozy oddziaływania na środowisko Programu Polskiej Energetyki Jądrowej:

Lokalizacja CHOCZEWO
Lokalizacja GˇSKI
Lokalizacja ŻARNOWIEC