Serwis informacyjny

Rola samorządów w transformacji energetycznej

Data dodania: czwartek, 23 listopada 2023, autor: nuclear.pl

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia staje po stronie zmian, jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna w Polsce. Już dziś odbędzie się wyjątkowe wydarzenie - konferencja "Atom dla Samorządu", która zgromadzi ekspertów, decydentów i praktyków z całego kraju, aby wspólnie dyskutować o przyszłości energetyki jądrowej oraz jej wpływie na rozwój regionalny i lokalny. Konferencja odbędzie się w nowoczesnych wnętrzach Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Rola samorządów w transformacji energetycznej:
Co czeka nasze samorządy? Jaka jest rola edukacji w transformacji energetycznej? Skąd brać przykład? I czy energetyka jądrowa jest dla nas szansą?
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zaprasza na drugą edycję Konferencji „Atom dla samorządu”. Wydarzenie poświęcone jest tematyce rozwoju energetyki jądrowej w Polsce, z uwzględnieniem nie tylko aspektów ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego, lecz także sposobu, w jaki ta forma energetyki może wspierać samorządy w procesie transformacji energetycznej.

Część prelegentów dzieli się z Nami swoimi wystąpieniami:
Dr hab. inż. Łukasz Bartela, Politechnika Śląska:
W transformacji energetycznej dotychczas samorządy głównie pomagały ludziom zrozumieć zmiany oraz organizowały wsparcie dla inwestycji w energetykę prosumencką i rozproszoną. Szczególnie cieszy, iż systemy o średnich mocach coraz częściej interesują gminy i powiaty. Samorządy powinny nadal skupiać się na tych obszarach i rozwijać swoje umiejętności, by działać skutecznie. Dziś ważne jest tworzenie własnych źródeł energii, ponieważ może to zmniejszyć ryzyko wzrostu cen energii.

Bardzo istotnym zadaniem samorządów jest edukacja społeczeństwa i kształtowanie postaw, począwszy od najmłodszych szczebli edukacyjnych. Obywatele powinni zrozumieć, jak bardzo ich zachowania wpływają na środowisko, a tym samym na komfort życia i zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń. Ta wiedza jest kluczowa dla zaakceptowania bezpiecznych kierunków transformacji i budowania silnej gospodarki. W państwach demokratycznych to obywatele pośrednio decydują o kierunku zmian w obszarze gospodarki. Mieszkańcy, którzy są świadomi i dobrze poinformowani, podejmą dobre decyzje, co pomoże w odpowiednim kierowaniu procesem zmiany w energetyce. Ważne, aby samorządy tworzyły platformy do wymiany informacji o nowych technologiach energetycznych – zarówno na małą, jak i dużą skalę.

Dla naszych samorządów najważniejsze jest wskazanie różnorodności ścieżek transformacji energetycznej oraz nowych obszarów technologicznych, w których nasz region może się wyspecjalizować. Podczas mojego wystąpienia chciałbym również zwrócić uwagę regionalnych decydentów na zagrożenia i szanse, jakie przynosi transformacja energetyczna dla Śląska i Zagłębia, według często proponowanych planów na poziomie ogólnokrajowym.
Bezpieczeństwo energetyczne można zapewnić wyłącznie „zdrowy miks”, oparty na różnorodnych sposobach wytwarzania i magazynowania energii. Ważne, aby te metody były niezawodne i jednocześnie nie degradowały środowiska. Dążenie do gospodarki bez paliw kopalnych, takich jak węgiel czy gaz ziemny, powinno przebiegać szybko, ale w sposób zrównoważony, aby zapewnić konkurencyjność gospodarki i dbałość o zdrowie oraz komfort przyszłych pokoleń.

Thierry Deschaux, dyrektor generalny przedstawicielstwa EDF w Polsce:
Polska gospodarka stoi przed ogromnym wyzwaniem. Celem jest transformacja miksu energetycznego tak, aby do roku 2040 ponad 70% krajowej energii elektrycznej pochodziło z atomu i odnawialnych źródeł energii (OZE). W latach 70. Francja przeszła podobną transformację energetyczną, kiedy w odpowiedzi na pierwszy kryzys paliwowy w Europie, rząd francuski podjął decyzję o zmianie sposobu produkcji energii, aby uniezależnić się od dostaw kopalnych surowców energetycznych. Przez kolejne 30 lat wybudowano tam 58 reaktorów jądrowych. W efekcie udział energii elektrycznej z węgla, ropy czy gazu spadł z 66% do kilkunastu procent – a więc z poziomu podobnego do tego, który jest obecnie w Polsce. Dzisiaj we Francji ponad 70% energii pochodzi z atomu, a 24% z OZE. To pokazuje, że transformacja miksu energetycznego w Polsce w ciągu 20 lat jest także możliwa.

Rozwój energetyki jądrowej przyczynia się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Warto odnieść to do przykładu Francji, gdzie sektor jądrowy to trzecia największa gałąź gospodarki. Odpowiada ona za 2% PKB kraju i zapewnia zatrudnienie dla około 220 tysięcy osób. Polski program jądrowy należy do jednych z największych w Europie, więc potencjał rozwoju tej branży jest ogromną szansą dla Polski.

EDF ma ponad 50 lat doświadczenia w budowie reaktorów w Europie i ponad 50 tysięcy specjalistów w energetyce jądrowej. Pracujemy według sprawdzonych europejskich standardów. Traktujemy Polskę jako kluczowego partnera w europejskich projektach jądrowych. Widzimy możliwości współpracy w transformacji polskiego sektora przemysłowego, który dzisiaj opiera się na branży węglowej, ale jego przyszłość jest w rozwoju sektora energetyki jądrowej czy OZE.

Wydarzenie odbędzie się w czwartek 23 listopada 2023 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach. Konferencja organizowana jest w ramach Dni Energii GZM. Udział w konferencji jest bezpłatny.
Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów oraz wszystkich zainteresowanych transformacją energetyczną, w tym specjalistów z zakresu energetyki.

Tagi


Podziel się z innymi


Komentarze