Serwis informacyjny

GDOŚ: Niemcy "nie mają więcej pytań” w prawie polskiej elektrowni jądrowej

Data dodania: środa, 19 kwietnia 2023, autor: gdos.gov.pl

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Polska udzieliła Niemcom wszelkich wyjaśnień w sprawie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej w województwie pomorskim. W czasie zorganizowanego przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska spotkania polscy eksperci w sposób wyczerpujący odnieśli się do kwestii podnoszonych przez przedstawicieli rządu Republiki Federalnej Niemiec.

W czasie zorganizowanego na prośbę Niemiec spotkania polscy eksperci odpowiedzieli wyczerpująco na pytania dotyczące budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, przedstawiając przy tym szczegółowe dane i wyniki analiz. Po przedstawieniu wszystkich informacji, prowadzący spotkanie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski zwrócił się z pytaniem, czy wszystkie kwestie zostały w pełni wyjaśnione, i czy przedstawiciele niemieckiego rządu nie mają dodatkowych pytań. W odpowiedzi przewodniczący niemieckiej delegacji Uwe Feller z Ministerstwa Ochrony Klimatu, Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Środowiska Meklemburgia-Pomorze Przednie stwierdził, że delegacja nie ma więcej pytań i dziękuje za udzielone odpowiedzi.

Konsultacje transgraniczne prowadzone są w oparciu o akt prawa międzynarodowego – konwencję z Espoo – i stanowią część postępowania, którego celem jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe w województwie pomorskim. Do wyników postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, w tym uwag i wniosków zgłoszonych przez państwa biorące udział w postępowaniu, GDOŚ odniesie się w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Do tej pory konsultacje merytoryczne o charakterze transgranicznym pomyślnie zakończono z sześcioma państwami – Czechami, Estonią, Finlandią, Holandią, Łotwą i Węgrami. Konsultacje z Niemcami zostaną zakończone z chwilą podpisania protokołu, którego wstępny zakres już został uzgodniony.

Przejrzyste działania

Otwierając spotkanie Andrzej Szweda-Lewandowski zadeklarował, że Polska pragnie w sposób przejrzysty i wyczerpujący udzielić swoim sąsiadom odpowiedzi na wszystkie pytania. Zapowiadając wystąpienia ekspertów reprezentujących spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe prezes Łukasz Młynarkiewicz zaznaczył, że rejon planowanego przedsięwzięcia należy do najlepiej przebadanych pod kątem środowiskowym w kraju. Eksperci podkreślali, że polska elektrownia będzie zawierać reaktor generacji III(+), należący do najbezpieczniejszych na świecie.

Wyjaśnienia pisemne i ustne

Po zapoznaniu się z przekazaną przez Polskę we wrześniu 2022 roku dokumentacją przedsięwzięcia (raport Espoo), Niemcy przesłali do Warszawy szereg pytań. Zostały one przez stronę polską uważnie przeanalizowane, a następnie udzielono wyczerpujących wyjaśnień – najpierw w formie pisemnej (wraz z załącznikami graficznymi), a następnie, na prośbę Niemiec, na spotkaniu bilateralnym, w czasie którego eksperci Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Państwowej Agencji Atomistyki oraz przede wszystkim inwestora – Polskich Elektrowni Jądrowych – odpowiadali na zgłoszone, a także dodatkowo zadane pytania strony niemieckiej.

Bezpieczna elektrownia jądrowa

Wśród dyskutowanych kwestii były m.in. te związane z bezpieczeństwem elektrowni jądrowej, a także z ewentualnymi oddziaływaniami radiacyjnymi. Polscy eksperci omówili wyniki wieloletnich badań – także pod kątem zagrożenia trzęsieniami ziemi, a także stabilności podłoża w miejscu planowanej lokalizacji elektrowni jądrowej. Podkreślili, że elektrownia będzie spełniać wszelkie krajowe i międzynarodowe wymogi bezpieczeństwa. Wskazali też, że Polska jest krajem asejsmicznym, co oznacza, że zagrożenie trzęsieniem ziemi, które mogłoby doprowadzić do awarii elektrowni podobnej, jak w Fukushimie, jest praktycznie niemożliwe. Wyjaśniono również, że elektrowni nie będzie zagrażać żadna działalność wydobywcza. Planowany obiekt ma być także odporny na zagrożenia zewnętrzne (nieprzyjacielskie), takie jak atak terrorystyczny, uderzenie dużego samolotu, czy cyberatak.

W czasie spotkania szczegółowo omówiono wyniki modelowania dotyczącego ewentualnych oddziaływań radiacyjnych m.in. na ludzi, zwierzęta, glebę, produkty spożywcze. Po wysłuchaniu wyjaśnień w tej kwestii obecni przedstawiciele rządu w Berlinie i krajów związkowych przyznali, że elektrownia nie będzie powodować oddziaływań na glebę, a przede wszystkim zdrowie i życie mieszkańców Niemiec. Polska zapewniła także o bezpieczeństwie wód Bałtyku i ujścia Odry.

Wśród innych omawianych kwestii była dalsza wymiana informacji oraz współpraca transgraniczna obu państw.

Na zakończenie przewodniczący delegacji niemieckiej podziękował Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za zorganizowanie spotkania oraz wyczerpujące wyjaśnienie wszystkich kwestii.

Spotkanie odbyło się 17 kwietnia w Warszawie. Skład delegacji niemieckiej stanowili przedstawiciele Ministerstwa Ochrony Klimatu, Rolnictwa, Obszarów Wiejskich i Środowiska Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Źródło informacji i zdjęcia: GDOŚ


Podziel się z innymi


Komentarze