Serwis informacyjny

Science Advances opublikowało wyniki badań czarnobylskich psów

Data dodania: środa, 8 marca 2023, autor: nuclear.pl

Czarnobylskie pieski zostały przebadane pod kątem różnorodności populacji i ich pochodzenia. Wyniki badania opublikowano w marcowym numerze czasopisma naukowego „Science Advances”. Polskie media pobieżnie je już relacjonowały, można jednak odnieść wrażenie że bez uprzedniej lektury.

Badanie analizuje różnorodność genetyczną występującą w populacji kilku psich stad zamieszkujących Czarnobylską Strefę Wykluczenia. Na podstawie próbek krwi pobranych od 302 psów z trzech różnych stad określono ich profil genetyczny, a także podobieństwa i różnice występujące zarówno pomiędzy nimi, jak również innymi światowymi populacjami zdziczałych psów oraz psami rasowymi.

Wbrew doniesieniom medialnym artykuł nigdzie nie wspomina, że psy są w wyniku oddziaływania promieniowania jonizującego mutantami genetycznymi. Zaprezentowane wyniki wskazują jedynie, że zdziczałe psy domowe w okolicy Czarnobyla utworzyły terytorialne stada, tak jak ma to miejsce w przypadku innych światowych populacji zdziczałych psów. Zaobserwowano też ciekawą różnicę – oprócz większych stad występują też małe stadka składające się z pojedynczych osobników, a nawet pary i samotne osobniki. Najprawdopodobniej związane jest to z dużym, niezamieszkałym przez człowieka obszarem Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia i brakiem rywalizacji o zasoby.

Genetycznie czarnobylskie populacje zdziczałych psów są bardzo podobne do innych światowych populacji tego typu, pochodzą bowiem mniej więcej od tych samych ras psów domowych. Najbliżej im do typów wilkowatych (czyli owczarków), widać też powinowatość do chartów perskich i borzojów, czyli psów dość popularnych na terenie byłego ZSRR.

Populacja psów w Czarnobylu ma ogromny potencjał badawczy związany z poznaniem odradzającej się populacji dzikich zwierząt. Jego największy potencjał tkwi jednak w zrozumieniu biologicznych podstaw przetrwania zwierząt i ostatecznie ludzi w regionach o niestandardowej presji środowiskowej.

Na ilustracji przebadane stada, fot. Spatola GJ, Buckley RM, Dillon M, Dutrow EV, Betz JA, Pilot M, et al. The dogs of Chernobyl: Demographic insights into populations inhabiting the nuclear exclusion zone. Science Advances. 9(9):eade2537.


Podziel się z innymi


Komentarze