Serwis informacyjny

CBOS: 75% Polaków popiera budowę elektrowni jądrowych

Data dodania: środa, 7 grudnia 2022, autor: nuclear.pl

Wczoraj opublikowany został komunikat z przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej badań „Polacy o rozwoju energetyki jądrowej”. Po raz pierwszy od wielu lat w badaniach CBOS na pytanie o zajęcie jednoznacznego stanowiska „tak-nie”, opcja pozytywna miała przewagę – i to przytłaczającą.

Za budową elektrowni jądrowej w naszym kraju opowiedziało się aż 75% przy 13% przeciwników i 12% niezdecydowanych. Jak napisano w omówieniu wyników „O ile wzrost poparcia dla budowy elektrowni jądrowych jest zrozumiały, o tyle skala tego wzrostu może zaskakiwać. Odsetek zwolenników powstania elektrowni jądrowych w Polsce wzrósł z 39% w maju 2021 roku do 75% obecnie, a więc aż o 36 punktów procentowych”.

Jak wskazuje analiza szczegółowych wyników, zwolennicy budowy elektrowni mają przewagę niemal we wszystkich wyróżnionych przez badaczy grupach respondentów. Jedyne grupy, w których przeciwnicy mają przewagę to robotnicy niewykwalifikowani (43:49 tak-nie), „gospodynie domowe i inni” (40:50), osoby o dochodzie na osobę w zakresie 1500-1999 zł (38:50, co ciekawe zarówno w przypadku dochodów wyższych, jak i niższych, wyniki są już odwrotne) oraz osoby niepotrafiące określić własnych poglądów politycznych na skali lewica-centrum-prawica (28:52 – wszystkie grupy, które swoje poglądy określiły są na tak).

W grupach wyrażających większościowe poparcie, widać pewne interesujące zależności. Najbardziej chyba rzuca się w oczy różnica pomiędzy stosunkiem do elektrowni jądrowych mężczyzn (87:8) i kobiet (64:19). Jest to prawidłowość obserwowana w wielu badaniach nie tylko w Polsce (np. regularnie wykazywana w badaniach fińskich). Poparcie dla atomu jest też generalnie wyższe w miastach, niż na wsi oraz wśród osób lepiej zarabiających. Jeśli chodzi o poglądy polityczne, wyższe poparcie wykazują zwolennicy prawicy (83:9), choć różnice w stosunku do osób o poglądach centrowych (76:14) i lewicowych (75:15) nie są drastyczne. Co może również ciekawe, nie ma wielkich różnic pomiędzy grupami wiekowymi – najwyższe poparcie wykazała grupa 55-64 (84:8) a najniższe „sąsiednia” 65+ (73:14).

Warto odnotować, że także w osobnym pytaniu o stosunek do powstania elektrowni jądrowej w pobliżu miejsca zamieszkania, przewagę (54:34) zyskali zwolennicy.

Respondenci zostali także zapytani o obawy związane z funkcjonowaniem elektrowni jądrowych w Polsce. 35% respondentów wskazało, że takie obawy żywi, natomiast przeczącej odpowiedzi udzieliło 58% osób. Także tutaj wyraźna jest różnica pomiędzy mężczyznami (26:69) a kobietami (42:47). Osoby deklarujące obawy zostały zapytane o konkretne przyczyny obaw. Zdecydowanie najwięcej respondentów wskazało na obawy przed awarią (45%). Co może być natomiast zaskakujące w kontekście toczącej się w mediach (w tym społecznościowych) debaty, tylko 3% osób obawiających się wskazało jako przyczynę „brak zaufania do rządzących, upolitycznienie inwestycji i jego negatywne skutki”.


Podziel się z innymi


Komentarze