Serwis informacyjny

Zakończono przegląd SALT meksykańskiej elektrowni Laguna Verde

Data dodania: niedziela, 3 lipca 2022, autor: nuclear.pl

Zespół ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zakończył przegląd bezpieczeństwa długoterminowej eksploatacji (SALTO) bloków 1 i 2 Elektrowni Jądrowej Laguna Verde w Meksyku. Zespół dokonał przeglądu w aspekcie uwag i rekomendacji wydanych podczas misji SALTO w 2019 roku.

Blok 1 Elektrowni Jądrowej Laguna Verde rozpoczął działalność komercyjną w 1990 roku, a blok 2 w 1995 roku. Razem dwa bloki wyposażone w reaktory wodne wrzące zapewniają około 4% energii elektrycznej w Meksyku. Operator elektrowni, Comisión Federal de Electricidada, uzyskał już przedłużenie licencji na wydłużony okres eksploatacji bloku 1 z 30 do 60 lat. CFE wystąpiło również o przedłużenie eksploatacji bloku 2 do 60 lat.

Pięcioosobowy zespół misji SALTO, składający się z ekspertów z Argentyny, Bułgarii, Czech i Niemiec oraz jednego członka personelu MAEA, zakończył czterodniową misję w celu przeanalizowania odpowiedzi Laguna Verde na zalecenia i sugestie zgłoszone podczas misji SALTO w 2019 roku. W misji uczestniczył również jeden obserwator z Holandii i jeden ze Szwecji.

Zespół stwierdził, że zakład miał: ulepszone zarządzanie starzeniem się elementów mechanicznych, konstrukcji budowlanych i budynków; opracował i wdrożył kompleksowy program szkoleniowy z zakresu zarządzania starzeniem się; oraz usprawnił proces zarządzania danymi w celu wsparcia długoterminowej eksploatacji.

Zespół zauważył, że zakład potrzebuje dalszych prac w celu: przeprowadzenia kompleksowego okresowego przeglądu bezpieczeństwa w celu zidentyfikowania potencjalnych ulepszeń bezpieczeństwa dla LTO; oraz w pełni wdrożyć program potwierdzania odporności elementów elektrycznych na trudne warunki, tzw. program kwalifikacji sprzętu.

- Zespół zaobserwował, że operator w odpowiednim czasie przygotowuje elektrownię do bezpiecznego LTO – powiedział Martin Marchena, kierownik zespołu i specjalista ds. bezpieczeństwa jądrowego MAEA. - Postępując zgodnie z zaleceniami zespołu SALTO w 2019 roku, zakład dokonał znaczących ulepszeń w obszarze zarządzania starzeniem się i wykazał ciągłe zaangażowanie w przygotowanie do bezpiecznego LTO. Zespół SALTO zachęca kierownictwo zakładu do pełnego uwzględnienia pozostałych ustaleń z misji SALTO 2019 i wdrożenie wszystkich działań na rzecz bezpiecznego LTO - dodał.

Kierownictwo zakładu wyraziło determinację, aby zająć się obszarami wskazanymi do poprawy i kontynuować współpracę z MAEA.

- Doceniamy wsparcie MAEA dla naszego zakładu w zarządzaniu starzeniem się i ciągłym doskonaleniu naszej bezpiecznej pracy podczas LTO - powiedział Cesar Amador, dyrektor EJ Laguna Verde. - Wyniki tej misji pomogą nam utrzymać wysoką wydajność w naszych działaniach na rzecz bezpiecznego LTO - dodał.

Na zakończenie misji zespół dostarczył zarządowi elektrowni i meksykańskiemu organowi regulacyjnemu, Comision Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) projekt raportu. Końcowy raport zostanie przedłożony zakładowi, CNSNS i rządowi w ciągu trzech miesięcy.


Podziel się z innymi


Komentarze