Serwis informacyjny

Sri Lanka podejmie kolejne kroki w dziedzinie energii jądrowej

Data dodania: poniedziałek, 25 kwietnia 2022, autor: nuclear.pl

Zakończona niedawno misja INIR zespołu ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na Sri Lance miała na celu zbadanie gotowości tego kraju do „świadomego zaangażowania” w krajowy program energetyki jądrowej.

Sri Lanka, która ma na celu osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, postrzega energię jądrową jako jeden z elementów zwiększenia i dywersyfikacji swoich zdolności energetycznych oraz zmniejszenia śladu węglowego.

Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej MAEA skupił się na pierwszej z trzech faz rozwoju energetyku jądrowej według podejścia kamieni milowych MAEA.

- Zespół INIR doszedł do wniosku, że Sri Lanka zaangażowała odpowiednich interesariuszy w rozważaniach nad wprowadzeniem energetyki jądrowej i zainicjowała odpowiednie działania, aby rząd mógł decydować o rozwoju krajowego programu energetyki jądrowej – powiedział Jose Bastos, kierownik zespołu INIR, oficer MAEA ds. Infrastruktury Jądrowej

Zespół INIR poinformował, że Sri Lanka musi „kontynuować opracowywanie wstępnego studium wykonalności wdrożenia krajowego programu energetyki jądrowej” oraz „kraj musi również zakończyć przegląd ram prawnych i regulacyjnych wymaganych dla energetyki jądrowej, w tym przygotowania do ustanowienia niezależnego organu regulacyjnego."

Ponadto grupa zwróciła uwagę na potrzebę dalszego rozwoju odpowiednich zasobów ludzkich i kompetencji potrzebnych do programu energetyki jądrowej. Wezwała Sri Lankę do dalszej intensyfikacji i tak już obiecujących działań angażujących interesariuszy.

- Elektryczność ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa, a zrównoważona energetyka jądrowa pomoże nam uniknąć niedoborów i zakłóceń. Wyniki tej misji INIR pomogą nam podjąć kolejne kroki w rozwoju energetyki jądrowej, ponieważ Sri Lanka dąży do dalszego rozwoju swojej gospodarki i osiągnięcia jej cel zerowej emisji – powiedział prof. D. Rosa, przewodniczący Rady Energii Atomowej Sri Lanki.

Misje INIR umożliwiają przedstawicielom państw członkowskich MAEA omówienie doświadczeń i najlepszych praktyk w różnych krajach z międzynarodowymi ekspertami. Wdrożenie wszelkich zaleceń i propozycji grupy leży w gestii państwa członkowskiego wnioskującego o misję. MAEA publikuje raport z misji INIR na swojej stronie internetowej 90 dni po dostarczeniu go państwu członkowskiemu, chyba że dane państwo wystąpi do MAEA na piśmie, aby tego nie robiła.

Zespół INIR na Sri Lance składał się z pięciu międzynarodowych ekspertów z Algierii, Czech, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, a także czterech pracowników MAEA.


Podziel się z innymi


Komentarze