Serwis informacyjny

Warsztaty dla uczniów szkół średnich o energetyce jądrowej zorganizowane przez United Nations Association Poland

Data dodania: środa, 5 maja 2021, autor: gov.pl/polski-atom

Serię 11 warsztatów o energetyce jądrowej dla uczniów szkół średnich - w miejscowościach stanowiących potencjalne lokalizacje elektrowni jądrowych - zorganizowało Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce (United Nations Association Poland - UNAP) w ramach promocji „Agendy 2030”.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

W ramach warsztatów „Popularyzacja wiedzy o energetyce jądrowej” na przełomie marca i kwietnia 2021 roku odbyło się pięć spotkań na Pomorzu i sześć w rejonie Bełchatowa, zorganizowanych we współpracy z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowym Centrum Badań Jądrowych i spółką PGE EJ1.

Łącznie projekt objął 865 uczniów ze szkół na Pomorzu oraz z rejonu Bełchatowa. 99,42% uczestników oceniło warsztaty jako udane. Według oceny uczniów projekt przyczynił się do poszerzenia ich wiedzy na temat energetyki jądrowej, której średnia w wyniku warsztatów wzrosła z 2,12 do 3,81 punktów w skali od 0 do 5.

Tematyka warsztatów przeprowadzonych w okolicach Bełchatowa obejmowała kwestie budowy, funkcjonowania i bezpieczeństwa elektrowni jądrowych. Przedstawione zostały też kwestie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu podczas budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej. Na Pomorzu poruszane były tematy wpływu elektrowni jądrowych na kwestię walki ze zmianami klimatu oraz zagadnienia społecznego wymiaru energetyki jądrowej w Polsce.

Spotkania znacząco przyczyniły się do zwiększenia wiedzy uczniów na temat budowy i funkcjonowania reaktorów jądrowych oraz do obalenia mitów dotyczących ryzyka związanego z ich budową w pobliżu zabudowań mieszkalnych.

United Nations Association Poland (Stowarzyszenie Narodów Zjednoczonych w Polsce) realizuje projekty m.in. upowszechniające wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030. Koordynacją warsztatów ze strony UNAP zajmowała się Pani Nela Gawrychowska, Ambasador Zrównoważonego Rozwoju United Nations Association Poland.


Podziel się z innymi


Komentarze