Serwis informacyjny

Prezes PAA wziął udział w posiedzeniu Komitetu ds. Działalności Dozoru Jądrowego

Data dodania: czwartek, 12 grudnia 2019, autor: paa.gov.pl

Dr Łukasz Młynarkiewicz, p.o. Prezesa PAA, wziął udział w spotkaniu Komitetu ds. Działalności Dozoru Jądrowego CNRA (z ang. Committee on Nuclear Regulatory Activities) działającego przy Agencji Energii Jądrowej NEA OECD. Spotkanie odbyło się w dniach 2-3 grudnia 2019 roku w siedzibie OECD w Paryżu.

Logo PAA
Logo PAA

W trakcie spotkania przedstawiciele organów dozoru jądrowego z państw członkowskich NEA OECD omówili efekty prac grup roboczych działających w ramach komitetu. Członkowie komitetu omówili między innymi zagadnienia związane z analizami bezpieczeństwa, znaczeniem kultury bezpieczeństwa w pracy organów dozoru jądrowego i budowaniem zaufania między urzędem a interesariuszami.

Spotkanie poświęcone było również współpracy z Komitetem ds. Bezpieczeństwa Obiektów Jądrowych CNSI.

Członkami Komitetu ds. Działalności Dozoru Jądrowego NEA OECD są przedstawiciele kierownictwa urzędów dozoru jądrowego z państw członkowskich Agencji Energii Jądrowej OECD. Celem działalności komitetu jest wymiana informacji, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy organami dozoru jądrowego.

Działalność NEA opiera się na współpracy ekspertów krajowych w 7 komitetach i w podległych im grupach roboczych. Polska została członkiem NEA w 2010 roku i aktywnie uczestniczy w pracach grup roboczych. Krajową instytucją wiodącą wobec NEA jest Ministerstwo Aktywów Państwowych. PAA jest zaangażowana w prace komitetów i grup roboczych NEA w obszarze bezpieczeństwa jądrowego, dozoru jądrowego, prawa jądrowego i nowych reaktorów.


Podziel się z innymi


Komentarze