Serwis informacyjny

SOLARIS: Instalacja urządzeń linii badawczej XMCD

Data dodania: poniedziałek, 27 maja 2019, autor: nuclear.pl

W maju 2019 roku w tunelu synchrotronu SOLARIS Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego działającego przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie zainstalowane zostały pierwsze urządzenia (tzw. front end) linii badawczej o roboczej nazwie XMCD.

SOLARIS - polskie źródło promieniowania synchrotronowego, fot. Polski Synchrotron
SOLARIS - polskie źródło promieniowania synchrotronowego, fot. Polski Synchrotron

Wcześniej (grudzień 2018 roku) na hali eksperymentelnej (w miejscu, gdzie linia zostanie przyłączona do synchrotronu) powstała klatka ołowiana, czyli hutch. Będzie ona chronić naukowców i pracowników SOLARIS przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym.

Kolejny krok związany z budową linii badawczej to instalacja undulatora w sekcji prostej synchrotronu. Prace planowane są na lato 2019 roku.

Linia XMCD zostanie wyposażona w mikroskop PEEM oraz stację oktupolową. W przyszłości planowany jest również zakup mikroskopu STXM. Potencjalne zastosowania linii to badania uporządkowania magnetycznego, badania struktury domenowej, obrazowanie składu chemicznego, spektroskopia biomolekuł, detekcja fluorescencji. Pierwsi naukowcy będą mogli skorzystać z aparatury w 2021 roku.

Planowana linia eksperymentalna XMCD będzie wyspecjalizowaną instalacją badawczą wykorzystującą promieniowanie o zmiennej polaryzacji, którego źródłem będzie undulotor EPU (elliptically polarizing undulator).

Koncepcja linii eksperymentalnej zakłada współistnienie dwóch gałęzi pomiarowych, w których końcowymi stacjami badawczymi będą mikroskopy PEEM i STXM. Gałąź PEEM będzie zawierała dodatkowo stację oktupolową.

Stacja PEEM (fotoemisyjny mikroskop elektronowy) wraz ze standardowym wyposażeniem pozwoli na wytwarzanie oraz modyfikację układów badawczych oraz obrazowanie ich powierzchni w szerokim zakresie temperatur i z wysoką rozdzielczością. Niezaprzeczalną zaletę metody stanowi możliwość doboru energii wzbudzeń oraz możliwość dostrojenia się do charakterystycznych krawędzi absorpcji.

Stacja STXM (skaningowy transmisyjny mikroskop rentgenowski) zapewni analizę chemiczną w nanoskali dzięki połączeniu spektrometrii absorpcji promieniowania rentgenowskiego oraz mikroskopii.
Potencjalne zastosowanie linii eksperymentalnej XMCD:

  • Badania uporządkowania magnetycznego
  • Badania struktury domenowej
  • Obrazowanie składu chemicznego
  • Spektroskopia biomolekuł
  • Detekcja fluorescencji.


Podziel się z innymi


Komentarze