Serwis informacyjny

Ciągle rośnie produkcja energii w elektrowniach jądrowych

Data dodania: poniedziałek, 20 sierpnia 2018, autor: nuclear.pl

Światowe wytwarzanie energii jądrowej w 2017 roku wzrosło po raz piąty z rzędu, osiągając według najnowszego raportu Światowego Stowarzyszenia Nuklearnego (World Nuclear Association) 2 506 TWh. Stowarzyszenie twierdzi, że branża jądrowa jest bliska osiągnięciu celów krótkoterminowych określonych w programie Harmony.

W raporcie nt. Wydajności energetyki jądrowej na świecie w 2018 roku WNA opisuje sytuację w zakresie wytwarzania energii jądrowej oraz budowy nowych bloków w poprzednim roku. Ponadto raport zawiera pięć studiów przypadków obejmujących zagadnienia, w tym sposób, w jaki jeden z najstarszych działających reaktorów osiągnął 100% współczynnik dyspozycyjności, ponowne uruchomienie dwóch reaktorów w Japonii oraz budowę i uruchomienie trzech nowych modeli reaktorów w Chinach, Rosji i Korei Południowej.

Na koniec 2017 r. światowa zdolność produkcyjna 448 reaktorów jądrowych wynosiła 392 GWe, co stanowi wzrost o 2 GW w porównaniu z końcem 2016 roku. Do sieci przyłączono cztery nowe reaktory o łącznej mocy 3373 MWe. Łączna liczba reaktorów w budowie spadła w ciągu 2017 roku o dwa do 59. Zamknięto pięć reaktorów o łącznej mocy 3025 MWe, z których dwa nie wytwarzały energii elektrycznej przez kilka lat.

Średni czas budowy nowych bloków w 2017 roku wyniósł 58 miesięcy, w porównaniu z 74 miesiącami w 2016 roku i był równy najniższemu pięcioletniemu czasowi budowy osiągniętemu w latach 2001-2005 (liczonemu jako mediana).

Współczynnik dyspozycyjności dla światowej floty w 2017 roku wynosił 81%, zachowując utrzymujący się od 2000 roku trend wysokiej średniej wynoszącej około 80%, przy 60% dyspozycyjności na początku lat 80-tych. - Ogólnie rzecz biorąc, wysoka dyspozycyjność jest odzwierciedleniem dobrych wyników operacyjnych - zaznaczono w raporcie World Nuclear Association. - W niektórych krajach obserwuje się jednak rosnącą tendencję do pracy reaktorów jądrowych w trybie obciążenia, co skutkuje niższymi rocznymi współczynnikami wydajności - dodano.

Stowarzyszenie zauważyło, że nie ma istotnego związku pomiędzy wiekiem a dyspozycyjnością reaktorów jądrowych. Średni współczynnik dyspozycyjności reaktorów w ciągu ostatnich pięciu lat nie wykazuje istotnych różnic niezależnie od ich wieku.

- Nie ma przyszłości zrównoważonej energetyki bez energii jądrowej. Potrzebujemy współpracy wszystkich niskoemisyjnych źródeł energii - powiedziała Agneta Rising, dyrektor generalny Światowego Stowarzyszenia Nuklearnego. - Moce jądrowe muszą wzrosnąć, aby osiągnąć cel programu Harmony, tak aby do 2050 roku 25% światowego zapotrzebowania na energię elektryczną było pokrywane przez energię jądrową - wyjaśniła.

Osiągnięcie celów programu Harmony będzie wymagało potrojenia generacji energii elektrycznej z reaktorów jądrowych w stosunku do obecnego poziomu. Aby osiągnąć ten cel, do tego czasu trzeba będzie zbudować około 1000 GWe nowych mocy jądrowych.

- Trzeba wiele zrobić, aby osiągnąć cele programy Harmony, ale poczyniono znaczne postępy, zarówno pod względem globalnej wydajności reaktorów, jak i nowych możliwości w zakresie wykorzystania energii jądrowej - powiedziała Rising. - W latach 2015 i 2016 odnotowano rocznie prawie 10 GWe uruchomień nowych mocy jądrowych, tylko 3,3 GWe zostało podłączone do sieci w 2017 roku, jednak w 2018 i 2019 roku planowane jest podłączenie do sieci ponad 26 GWe nowych mocy jądrowych, realizując w ten sposób cel na ten pierwszy pięcioletni okres.

- Tempo przyrostu mocy jądrowych wymaganych do osiągnięcia celu programu Harmony musi wzrosnąć w następnej dekadzie, ostatecznie osiągając średnio 33 GWe nowych mocy jądrowych przyłączanych każdego roku. Potrzebne są działania, aby umożliwić ten przyrost - dodała Rising.

Aby osiągnąć te cele Światowe Stowarzyszenie Nuklearne określiło trzy obszary działań: ustanowienie równych szans na rynkach energii elektrycznej, stworzenie zharmonizowanych procesów regulacyjnych oraz wprowadzenie skutecznego paradygmatu bezpieczeństwa.

Źródło: WNN

Tagi


Podziel się z innymi


Komentarze