Serwis informacyjny

PEJ z umową z Westinghouse i Bechtel na zaprojektowanie pierwszej EJ w Polsce

Data dodania: środa, 27 września 2023, autor: nuclear.pl

Polskie Elektrownie Jądrowe i konsorcjum Westinghouse – Bechtel podpisały dziś umowę na zaprojektowanie (ang. Engineering Services Contract) pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

W ramach zawartej umowy spółki Westinghouse i Bechtel we współpracy z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi zaprojektują pierwszą polską elektrownię jądrową. Na realizację tego celu przewidziano blisko 2 miliony roboczogodzin i wsparcie najlepszych specjalistów z branży. W zakresie projektu znajdują się główne komponenty elektrowni, tj. wyspa jądrowa, wyspa turbinowa oraz towarzyszące jej instalacje i urządzenia pomocnicze, a także budynki administracyjne, czy też infrastruktura związana z bezpieczeństwem obiektu. Podstawowym celem projektu koncepcyjnego jest zdefiniowanie wymagań i kryteriów projektowych, określenie norm i standardów, według których będzie realizowany polski projekt jądrowy.

Analogiczny reaktor AP1000, będący projektem referencyjnym dla polskiej inwestycji, pracuje już w Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie działa sześć jednostek tego typu, kolejne budowane są w Chinach. Polska elektrownia jądrowa będzie oparta o najnowsze doświadczenia firm Westinghouse i Bechtel wynikające w szczególności z budowy bloku jądrowego Vogtle 4, w którym wprowadzono udoskonalania względem uruchomionego wcześniej bloku nr 3. Doświadczeni pracownicy realizujący projekt w USA, będą zaangażowani także w działania na rzecz planowanej siłowni na Pomorzu. Prace inżynieryjne skupią się na dostosowaniu projektu do wymagań technicznych i regulacyjnych obowiązujących w Europie oraz w Polsce.

Zapisy umowy regulują współpracę w zakresie przeprowadzenia procesów uzyskiwania kolejnych pozwoleń, w tym opracowania specyfikacji technicznej wstępnego projektu planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu odzwierciedlającej elementy wykorzystanej instalacji, tak aby była ona zgodna z wymaganymi parametrami wydajności. Będzie też podstawą dla kolejnej umowy obejmującej kolejną fazę budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Kontrakt zakłada też wsparcie procesu inwestycyjnego i dostosowanie go do obowiązujących regulacji prawnych we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki oraz Urzędem Dozoru Technicznego. Wypracowane rezultaty będą podstawą do przygotowania dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni, tak by w dalszym ciągu realizować projekt elektrowni jądrowej na Pomorzu w oparciu o najwyższe krajowe i europejskie standardy oraz normy bezpieczeństwa. Ponadto na mocy umowy będzie przeprowadzona ocena zaproponowanych rozwiązań w zakresie ochrony radiologicznej i analiz bezpieczeństwa zaplanowanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo atomowe.

W ramach 18-miesięcznego kontraktu zaplanowano kontynuację wspólnych działań z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel na rzecz zaangażowania polskiego przemysłu (tzw. local content) wokół rządowego projektu. Mają one, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości polskich wykonawców, pozwolić na zaprojektowanie łańcuchów dostaw na rzecz elektrowni jądrowej, w sposób zapewniający maksymalizację ich udziału, w tym wykonawców z regionu Pomorza, przy jednoczesnym zagwarantowaniu sprawnej a zarazem bezpiecznej realizacji inwestycji.

Na mocy umowy przewidziano także wyjazdy do USA polskich pracowników, którzy będą mogli na miejscu doskonalić kluczowe kompetencje w zakresie projektowania i bezpiecznej eksploatacji reaktorów najnowszej generacji. W ten sposób wybrani inżynierowie zostaną również zaangażowani w realizację założonych w kontrakcie efektów końcowych. Dodatkowo nabiorą oni niezbędnego doświadczenia, które bezpośrednio wynika ze współpracy zarówno z Westinghouse, jak i Bechtel. Ma to szczególne znaczenie z perspektywy zarówno inwestora, jak i strony rządowej.

Zgodnie z Programem polskiej energetyki jądrowej, pierwszy reaktor elektrowni jądrowej na Pomorzu zacznie produkować energię elektryczną w 2033 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze