Serwis informacyjny

OSGE przedstawił szczegóły odnośnie lokalizacji bloków BWRX-300

Data dodania: wtorek, 18 kwietnia 2023, autor: nuclear.pl

Po wczorajszej konferencji prasowej Orlen Synthos Green Energy przedstawił dla dziennikarzy prezentację programu rozwoju BWRX-300 w Polsce, podczas której przekazano informacje na temat technologii reaktorów BWRX-300, planów ich budowy na świecie oraz dotychczas przeprowadzonej selekcji najbardziej prawdopodobnych lokalizacji w Polsce.

7 potencjalnych lokalizacji bloków BWRX-300 planowanych przez OSGE, fot. Orlen
7 potencjalnych lokalizacji bloków BWRX-300 planowanych przez OSGE, fot. Orlen


W ramach pierwszej fazy prescreeningu dokonano przegląd i analizy dostępnych opracowań dotyczących ponad 80 potencjalnych lokalizacji, po czym dokonano ich prioryteryzacji. Do kolejnego, drugiego etapu badań zakwalifikowano 30 lokalizacji. W tej fazie z udziałem Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Geofizyki PAN oraz Energoprojekt-Katowice S.A. dokonano wstępnej analizy i oceny warunków lokalizacyjnych.

LOKALIZACJE

W podanych wczoraj 7 potencjalnych i prawdopodobnych lokalizacjach (Ostrołęka, Włocławek, Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Dąbrowa Górnicza, Nowa Huta w Krakowie, Stalowa Wola lub Tarnobrzeg (Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna) oraz Warszawa) rozpoczną się teraz badania lokalizacyjne i środowiskowe.

Lokalizacja Włocławek to teren o powierzchni ok. 48 ha położony bezpośrednio przy DK91 na zachód od należących do Orlenu zakładów Anwil k. Włocławka. Na podstawie analizy wykonanej przez Instytut Geofizyki PAN w regionie Lokalizacji nie stwierdzono aktywności uskoków, w obszarze lokalizacji w ciągu ostatnich 10 000 lat, nie stwierdzono uskoku potencjalnie aktywnego, a najwyższe przyspieszenia drgań gruntu, jakie mogą się pojawić w miejscu Lokalizacji, oszacowane zostały na poziomie PGA=0.071g (projektowa wartość PGA wynosi 0.3g). W odniesieniu do warunków geologicznych nie stwierdzono zagrożenia występowaniem krasu, upłynnienia gruntu, sufozji, osuwisk czy zagrożenia podtopieniami. Lokalizacja znajduje się poza strefą zagrożenia powodziowego nawet w wypadku uszkodzenia tamy we Włocławku, brak również zagrożenia powodzią naturalną (raz na 10 lat, raz na 100 lat oraz raz na 500 lat). W zakresie dostępności wody do chłodzenia bloku zidentyfikowano ujęcie wody powierzchniowej z Wisły oraz dwa źródła oczyszczonych ścieków: komunalnych i przemysłowych.

Lokalizacja Stawy Monowskie to teren o powierzchni ok. 62 ha położony w powiecie oświęcimskim w pobliżu Kanału Wiślanego Dwory i Miejsko - Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków w Oświęcimiu. W lokalizacji mogłyby powstać cztery bloki BWRX-300 zasilające zakłady Synthos. W zakresie warunków geologicznych nie stwierdzono na terenie Lokalizacji osuwisk ani terenów górniczych a na Obszarze Lokalizacji zjawisk krasowych. Lokalizacja posiada kilka możliwych źródeł zasilania wodą chłodzącą (Kanał Wiślany Dwory, Zbiornik Dziećkowice, Soła, Wisła, oczyszczalnia ścieków czy zrzut wód opadowych, roztopowych i pochłodniczych poprzez tzw. „Kaskadę").

Lokalizacja Ostrołęka to teren o powierzchni ok. 70 ha położony w powiecie ostrołęckim po nieukończonym bloku węglowym Ostrołęka C. W lokalizacji wykonano odwierty geologiczne oraz badania środowiskowe pod elektrownię węglową, gazową i spalarnię.

Lokalizacja Dąbrowa Górnicza to teren o powierzchni ok. 90 ha położony w Dąbrowie Górniczej w bezpośrednim obrębie terenów przemysłowych Huty ArcelorMittal. Jak poinformował Rafał Kasprów w lokalizacji, w partnerstwie z ArcelorMittal miałoby powstać od czterech do sześciu bloków SMR. Ponadto w ramach istniejącego pozwolenia wodnoprawnego w lokalizacji istnieje infrastruktura do poboru wody.

Lokalizacja Nowa Huta to teren o powierzchni ok. 50 ha położony w Krakowie w bezpośrednim obrębie terenów przemysłowych Nowej Huty. Według prezentacji możliwa jest do wykorzystania istniejąca infrastruktura, a celem budowy bloku była by dostawa ciepła dla Krakowa.

Dla lokalizacji w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej wskazano jedynie jako możliwe położenie tereny w Stalowej Woli (100 ha) i Tarnobrzegu (70 ha).

W zakresie lokalizacji Warszawa OSGE podała, że bloki zastąpią źródła węglowe, później gazowe, jednak nie będą usytuowane w dotychczasowych lokalizacjach elektrociepłowni i prawdopodobnie powstaną pod Warszawą.

DALSZE PLANY

Orlen Synthos Green Energy zaprezentowała również plany odnośnie kolejnych kroków związanych z rozwojem programu rozwoju BWRX-300 w Polsce. Jak przypomniała spółka 8 lipca 2022 roku złożyła ona wniosek o wydanie ogólnej opinii przez Prezesa PAA. Obecnie po przeprowadzeniu 2 etapu prescreeningu OSGE planuje na przełomie kwietnia i maja 2023 roku złożenie wniosku o decyzję zasadniczą dla 6 pierwszych lokalizacji (Ostrołęka, Włocławek, Stawy Monowskie, Dąbrowa Górnicza, Tarnobrzeg - Stalowa Wola, Kraków - Nowa Huta).

W kolejnym kroku OSGE planuje złożenie karty informacyjnej przedsięwzięcia dla 3 lokalizacji (Ostrołęka, Stawy Monowskie, Włocławek) a także w 2 lokalizacjach (Stawy Monowskie, Włocławek) rozpocząć badania terenowe. Spółka oczekuje wydania ogólnej opinii przez Prezesa PAA jeszcze w maju 2023 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze