Serwis informacyjny

Opublikowano tekst nowelizacji tak zwanej „Specustawy jądrowej”.

Data dodania: środa, 5 kwietnia 2023, autor: nuclear.pl

Ukazał się tekst Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw, czyli tak zwanej „Specustawy jądrowej”.

Pełen proces legislacyjny zajął niemal dwa lata, licząc od początku konsultacji społecznych w lipcu 2021 roku. Po konsultacjach ustawa na długo zaginęła w szufladach Rady Ministrów, w tym roku została w końcu przekazana do parlamentu, który ją przyjął. W zeszłym tygodniu podpisał ją prezydent. Ustawa wejdzie w życie 13 kwietnia.

Mamy nadzieję, że kilka tygodni później Polskie Elektrownie Jądrowe złożą do minister klimatu Anny Moskwy wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dotyczącej inwestycji w Lubiatowie-Kopalinie.

Znowelizowana ustawa rozszerza katalog inwestycji towarzyszących, dodając do niego linie przesyłowe i dystrybucyjne, sieci ciepłownicze i chłodnicze, a także obiekty pomocnicze niezbędne do przeprowadzenia badań środowiskowych i lokalizacyjnych. Dwa ostatnie będą miały znaczenie przy kolejnych inwestycjach – w drugą i trzecią elektrownię.

Rozszerzony zostaje katalog obiektów energetyki jądrowej i od teraz będzie nim także składowisko odpadów promieniotwórczych. Pojawiają się także wytyczne dotyczące zawartości raportów bezpieczeństwa związanych z tego typu obiektami.

Bardzo ważną zmianą jest dodanie definicji decyzji zasadniczej – wcześniej ustawa wspominała jedynie o sposobie jej wydawania:
„Decyzja zasadnicza określa dozwolone parametry inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i uprawnia do ubiegania się o uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz innych decyzji niezbędnych do przygotowania, realizacji i użytkowania inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej. Decyzja zasadnicza zabezpiecza interes publiczny pod względem celów polityki państwa, w tym polityki energetycznej, oraz bezpieczeństwa państwa”.

Rozszerzony również został zasięg terytorialny inwestorów mogących ubiegać się o jej wydanie. Teraz obok krajów UE i EFTA są to również podmioty z krajów OECD. Decyzja jest ważna 10 lat, tzn. w tym czasie inwestor musi złożyć wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej.

Nowością jest także wprowadzenie wstępnego raportu lokalizacyjnego, który będzie wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowe. Ustawa nie określa czym różni się on od późniejszego raportu lokalizacyjnego, zapewne określi to rozporządzenie lub odpowiednie zalecenie organizacyjno-techniczne Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący – intencją ich wprowadzenia jest przyspieszenie procesu administracyjnego związanego z wydawaniem pozwoleń na budowę i eksploatację obiektu jądrowego.

Na wizualizacji trzy bloki AP1000 (z rezerwą pod czwarty) w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino, fot. Westinghouse Electric Company


Podziel się z innymi


Komentarze