Serwis informacyjny

Rząd potwierdza strategiczne partnerstwo z USA przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Data dodania: środa, 2 listopada 2022, autor: nuclear.pl

Rada Ministrów, 2 listopada 2022 roku, przyjęła uchwałę ws. budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce. Stwierdza ona, że pierwsza w Polsce elektrownia jądrowa zostanie zbudowana w oparciu o amerykańską technologię reaktorów AP1000. - Wybór amerykańskiej technologii nie tylko wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale i będzie stanowił istotny impuls rozwojowy dla naszej gospodarki – zaznaczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jak podkreśliła szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa, partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi przy budowie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest jednoznacznym potwierdzeniem strategicznego podejścia obu państw do kwestii suwerenności Polski oraz bezpieczeństwa energetycznego całej Europy Środkowo-Wschodniej.

- Polska jeszcze nigdy nie była tak blisko wybudowania elektrowni jądrowej jak dziś. Decyzja dot. potwierdzenia strategicznego partnerstwa z USA mocno nas przybliża do realizacji tego projektu – powiedziała minister. - Działamy zgodnie z harmonogramem. Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej – dodała.

Zdaniem minister budowa elektrowni jądrowych jest kluczem do zapewnienia suwerenności i bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz długofalowym programem cywilizacyjnym, który przyczyni się do powstania nowych gałęzi przemysłu w Polsce

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, zwróciła uwagę, że potwierdzając wybór amerykańskiej technologii reaktorów dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, pozostajemy otwarci na współpracę z europejskim i światowym przemysłem, także w kontekście budowy drugiej elektrowni jądrowej w naszym kraju. Rada Ministrów uznała za konieczne przyspieszenie przygotowań do realizacji budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej, bez wskazania technologii na obecnym etapie. Takie podejście pozwoli na dostosowanie kryteriów wyboru technologii drugiej elektrowni do procesu transformacji systemu elektroenergetycznego oraz szerszych uwarunkowań i priorytetów.

- Wybór technologii dla pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej skutecznie przybliża nas do realizacji tego strategicznego projektu, a właściwe zapewnienie finansowania budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Polsce umożliwi obniżenie cen energii elektrycznej przy jednoczesnym uwzględnieniu interesu odbiorców końcowych – zaznaczyła minister Anna Moskwa.

Mając na uwadze najbezpieczniejsze, sprawdzone technologie reaktorów, stabilność systemu elektroenergetycznego oraz potrzebę przyspieszenia redukcji emisyjności polskiej gospodarki, rząd stwierdził zasadność wyboru amerykańskiej technologii reaktorów AP1000 dla tej elektrowni jądrowej, która ma już wskazaną preferowaną lokalizację.

Technologiczną możliwość budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, w zakładanym czasie, w oparciu o reaktor AP1000 potwierdził Raport koncepcyjno-wykonawczy (ang. Concept and Execution Report), złożony 12 września br. zgodnie z polsko-amerykańską międzyrządową umową o rozwoju polskiego programu energetyki jądrowej z października 2020 r. Raport wskazał również na potencjalne źródła finansowania projektu z uwzględnieniem zaangażowania instytucji rządu Stanów Zjednoczonych, tj. Export-Import Bank of the United States oraz U.S. International Development Finance Corporation.

Przyjęta uchwała Rady Ministrów, akceptując złożony Raport, daje podstawę do dalszej realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z umowy, w tym wsparcia zaangażowanych podmiotów gospodarczych, jak i działań na poziomie rządowym – poczynając od regulacji, badań, szkolenia kadr, poprzez rozwój łańcuchów dostaw, kampanie mające na celu wzrost świadomości społecznej, aż po współpracę przy projektach w energetyce jądrowej w Europie.

- Energia jądrowa to nie tylko czysta, pewna i własna energia, ale też rozwój gospodarczy oraz nowe miejsca pracy dla mieszkańców Polski – wyjaśniła minister Anna Moskwa.

Potwierdzenie przez Radę Ministrów strategicznego partnerstwa z USA jest kluczowym krokiem w procesie wyłonienia dostawcy konstrukcji bloków jądrowych, który prowadzony jest z zaangażowaniem spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, odpowiedzialnej za przygotowanie i realizację inwestycji w energetykę jądrową w Polsce.

W przyjętej uchwale stwierdzono również konieczność przyspieszenia przygotowania i realizacji drugiej elektrowni jądrowej bez wskazania na tym etapie technologii. To istotne odstępstwo od zapisów „Programu polskiej energetyki jądrowej”, gdzie wybór technologii dla dwóch elektrowni miał nastąpić razem (przy czym w 2021 roku).

Nie wyjaśniono też co najmniej dwóch fundamentalnych wątpliwości stworzonych przez ostatnie deklaracje członków rządu publikowane w mediach: a więc czy projekt realizowany w Pątnowie z wykorzystaniem technologii koreańskiej jest tożsamy z „EJ2” zapisaną w PPEJ oraz ile bloków będzie miała EJ Lubiatowo-Kopalino. Przypomnijmy, że w PPEJ mowa była o dwóch elektrowniach po trzy bloki, natomiast szef rządu niejednokrotnie (choćby ostatnio w TVP, ale także w dużo wcześniejszych wypowiedziach niedługo po publikacji zaktualizowanego PEJ) wspominał o trzech elektrowniach po dwa bloki.

Temat ten poruszył też dzisiaj w Polskim Radiu wicepremier Sasin, który wprost stwierdził, że „obok tej [tj. Lubiatowo-Kopalino – nuclear.pl] elektrowni powstanie druga, nowoczesna elektrownia w Polsce, w perspektywie 10 lat będziemy więc mieli dwie elektrownie jądrowe w Polsce”. W jaki sposób obiekt, dla którego nie rozpoczęły się nawet badania lokalizacyjne miałby dogonić w realizacji ten, dla którego złożono już kompletną ocenę oddziaływania na środowisko, wicepremier Sasin nie wyjaśnił. Wskazał natomiast że „niedługo będzie wskazana lokalizacja i partner trzeciej elektrowni”. Nic z tych informacji nie znalazło się jednak w opisie projektu uchwały.


Podziel się z innymi


Komentarze