Serwis informacyjny

Program dla Śląska z synergią węglowo-jądrową

Data dodania: środa, 1 lipca 2020, autor: nuclear.pl

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” opracował listę projektów, które powinny otrzymać priorytetową rangę w Programie dla Śląska. Wśród nich znalazły się zarówno inwestycje zapisane w PdŚ, które dotąd nie były realizowane, jak i całkiem nowe przedsięwzięcia.

Wysokotemperatoroy reaktor chłodzony gazem HTGR, fot. US DOE
Wysokotemperatoroy reaktor chłodzony gazem HTGR, fot. US DOE

W dniu 30 czerwca Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” przyjął stanowisko, w sprawie konieczności zrewidowania Programu dla Śląska i dostosowania tego dokumentu do nowych realiów gospodarczych powstałych w wyniku epidemii COVID-19 oraz forsowanej przez Komisję Europejską koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu.

W stanowisku przedstawiciele regionalnych władz NSZZ „Solidarność” wyrazili satysfakcje z objęcia przewodnictwa w Radzie Wykonawczej PdŚ przez premiera Mateusza Morawieckiego. Decyzję tę premier Morawiecki ogłosił po IV posiedzeniu Rady, które odbyło się 18 czerwca w Katowicach.

Związkowcy od wielu miesięcy wskazywali, że najważniejsze projekty inwestycyjne w zapisane w w rządowej strategii rozwoju województwa śląskiego nie są realizowane i domagali się, aby szef rządu objął osobisty nadzór nad PdŚ. – Liczymy, że nadzór ten pozwoli znacząco przyspieszyć wdrażanie kluczowych dla naszego regionu inwestycji – czytamy w stanowisku przyjętym 30 czerwca w Katowicach.

Na liście inwestycji, którym w ocenie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności\" należy nadać priorytetową rangę w Programie dla Śląska znalazły zarówno przedsięwzięcia już zapisane w tym dokumencie, które dotąd nie doczekały się realizacji, jak i całkowicie nowe projekty.

Jednym ze wskazanych rozwiązań jest wdrożenie technologii Bezemisyjnej Synergii Węglowo-Jądrowej z wykorzystaniem wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych VHTR. Technologia ta pozwala na bezemisyjną produkcję energii elektrycznej oraz metanolu z węgla kamiennego. – Jeszcze kilka lat temu barierą rozwoju BSWJ był brak dostępności na rynku reaktorów VHTR o odpowiednich parametrach. Obecnie jednak proces komercjalizacji tej technologii trwa już w wielu krajach na świecie – napisano w stanowisku Zarządu Regionu.

Idea synergii węglowo–jądrowej oparta jest o możliwość wykorzystania, dzięki zastosowaniu reaktorów VHTR, bardzo wysokiej temperatury (rzędu 900-1000 st. C) w procesach technologicznych do rozkładu wody na tlen i wodór. Tlen będzie wykorzystywany do efektywniejszego spalania węgla a powstający w tym procesie dwutlenek węgla, będzie wykorzystywany w obiegu zamkniętym przez zakłady chemiczne. Wodór zaś wykorzystywany będzie w procesie uwodorniania węgla w celu wytworzenia benzyny syntetycznej bądź też do wytwarzania paliw dla ogniw wodorowych.


Podziel się z innymi


Komentarze