Serwis informacyjny

Dozór jądrowy omówił kwestie bezpieczeństwa z operatorem Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych

Data dodania: piątek, 22 marca 2019, autor: nuclear.pl

Na zaproszenie Państwowej Agencji Atomistyki w dniu 18 marca 2019 r. przedstawiciele Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych przedstawili plany na najbliższe lata dotyczące eksploatacji Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w Różanie oraz plany ubiegania się o decyzje dozoru jądrowego zatwierdzające podejmowane działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego.

Spotkanie PAA i ZUOP, fot. PAA
Spotkanie PAA i ZUOP, fot. PAA

Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie jest obiektem działającym od 1961 roku i jest jedynym tego typu obiektem w naszym kraju. KSOP jest zlokalizowane na terenie byłego fortu wojskowego i podlega dozorowi jądrowemu PAA. Według klasyfikacji MAEA, jest to składowisko powierzchniowe przeznaczone do ostatecznego składowania krótkożyciowych, nisko- i średnioaktywnych odpadów (o okresie połowicznego rozpadu zawartych w nich izotopów poniżej 30 lat) i zamkniętych źródeł promieniotwórczych. Służy ono również do okresowego przechowywania odpadów długożyciowych, głównie alfa-promieniotwórczych, oczekujących na umieszczenie ich w głębokim składowisku geologicznym.

W przyszłym roku Prezes PAA dokona oceny dozorowej i podejmie decyzję w sprawie zatwierdzenia nowego eksploatacyjnego raportu bezpieczeństwa, który ZUOP opracowuje i planuje przedłożyć do PAA.

Według szacunków Ministerstwa Energii obecny obiekt w Różanie wypełni się w ciągu najbliższego dziesięciolecia, dlatego poszukiwana jest nowa lokalizacja.

Decyzja o wyborze nowego miejsca jest normalną procedurą lokalizacyjną i wymaga uchwały Rady Gminy. Informację o analizowanych lokalizacjach Ministerstwo Energii przekaże bezpośrednio władzom lokalnym, z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badań geologicznych. Wśród mieszkańców gmin przeprowadzone zostaną także akcje edukacyjne.

W Różanie nie składuje się wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych. Zużyte paliwo jądrowe z reaktora MARIA wywożone jest zagranicę.


Podziel się z innymi


Komentarze