Serwis informacyjny

10. Międzynarodowa Szkoła Energetyki Jądrowej

Data dodania: czwartek, 29 listopada 2018, autor: nuclear.pl

- Aby dzięki energetyce jądrowej przestawić gospodarkę na innowacyjne tory i odpowiedzieć na wyzwania związane z ochroną klimatu, potrzebujemy odpowiednio przygotowanych kadr - powiedział Józef Sobolewski, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii podczas otwarcia 10. Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej, która odbyła się w dniach 26-29 listopada 2018 r. w Warszawie. W wydarzeniu, organizowanym przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Ministerstwo Energii we współpracy z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przedsiębiorstwem Państwowym Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, uczestniczyło prawie 200 osób z Polski i zagranicy.

Szeroko pojęty przemysł jądrowy w Unii Europejskiej zatrudnia 470 tysięcy osób. Budowa elektrowni jądrowej to utworzenie tysięcy miejsc pracy, także tych wysoko wyspecjalizowanych o dużej wartości dodanej, które wymagają wysokich kompetencji, ale jednocześnie oferują wysokie zarobki. Elektrownia jądrowa daje zatrudnienie nie tylko załodze, ale także firmom współpracującym w przemyśle, handlu i usługach, zwłaszcza na poziomie lokalnym.

W długiej perspektywie, wdrożenie energetyki jądrowej to nie tylko inwestycja w rozwój polskiej myśli technicznej i gospodarkę opartą na wiedzy, ale także reindustrializacja kraju i stabilne miejsca pracy przy projekcie, który - od budowy, przez eksploatację, do zamknięcia - potrwa nawet 100 lat.

W swoim wystąpieniu dyrektor Sobolewski przypomniał, że Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt dokumentu "Polityka energetyczna Polski do 2040 roku", który zakłada budowę w Polsce 6 bloków jądrowych do 2043 roku (o mocy 6-9 GW). Pierwszy blok ma zostać uruchomiony do 2033 roku.

Podobnie jak w poprzednich latach, program Szkoły obejował dwa dni wykładów prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów w dziedzinie energetyki jądrowej oraz dwa dni zajęć praktycznych w NCBJ Świerk, w ZUOP i w KSOP w Różanie. Celem Szkoły było dostarczenie słuchaczom informacji o roli energetyki jądrowej w zapewnieniu taniej energii jądrowej przy zachowaniu czystego powietrza, gleby i wody, o wpływie małych dawek promieniowania na zdrowie, o postępie w budowie elektrowni jądrowych z reaktorami III generacji w Unii Europejskiej, USA, Chinach, Korei Pd. i Emiratach Arabskich.

Podobnie jak w poprzednich latach większość wykładów prowadzona była przez zagranicznych ekspertów z różnych krajów. Prezentowali oni rzeczywistą, ekspercką wiedzę w wybranych dziedzinach, szczególnie interesujących społeczeństwo polskie na obecnym etapie rozwoju PPEJ. Wśród ekspertów zagranicznych znaleźli się: przedstawiciel FORATOMU, dr Andrei Goicea, który omówił potrzebę energetyki jądrowej dla Unii Europejskiej, dr Jozef Misak, kierownik programu budowy elektrowni jądrowej w Czechach a dawniej kierownik działu analiz bezpieczeństwa MAEA i dyrektor Agencji Bezpieczeństwa Jądrowego w Słowacji, który omówił wpływ energetyki jądrowej na redukcję emisji gazów cieplarnianych; oraz prof. dr Alfred Voss, dyrektor Instytutu Racjonalnej Gospodarki Energetycznej w Niemczech, który omówił problemy występujące w realizacji niemieckiego programu transformacji energetycznej Energiewende wskutek rezygnacji Niemiec z energetyki jądrowej.

W sesji ochrony przed promieniowaniem swój wykład wygłosił dr SMJ Mortazavi z Laboratorium Biofotoniki Uniwersytetu Wisconsin w USA, jednen z wiodących ekspertów międzynarodowej pozarządowej organizacji SARI (Naukowcy dla Rzetelnej Informacji o Promieniowaniu), w którym przedstawił fakty doświadczalne i analizy teoretyczne świadczące o nieszkodliwości małych dawek promieniowania. Inny gość, dr Chyly, z kraju najbliżej sąsiadującego z Polską - ze Słowacji - omówił system monitoringu radiologicznego wokoło EJ Mochovce i stosunek ludności do rozbudowy tej elektrowni.

W sesji o osiągnięciach energetyki jądrowej referaty przedstawili eksperci czterech firm: EDF, GE-Hitachi, Westinghouse i Korea Hydro and Nuclear Power Corp, mających oferować reaktory energetyczne dla Polski. Tematy tych referatów dobrano tak, aby odpowiadały one na zasadnicze pytania dotyczące udoskonaleń wdrożonych w realizacji tych reaktorowe.

Gośćmi Szkoły EJ byli także prezes PGE EJ1 mgr inż. Krzysztof Sadłowski, który przestawił aktualny ststus przygotowań PPEJ i mgr inż. Zbigniew Uszyński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA, który omówił możliwości współpracy elektrowni jądrowej ze źródłami wiatrowymi i słonecznymi, pracującymi w sposób przerywany i niekontrolowany.

Prof. dr hab. Grzegorz Wrochna z Narodowego Centrum Badań Jądrowych przedstawił rolę reaktorów HTR w strategii rozwoju energii jądrowej w Polsce, a mgr inż. K. Dąbrowski, dyrektor Centrum Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR) z Państwowej Agencji Atomistyki omówił jak system monitoringu zapewnia wczesne wykrywanie wszelkich zagrożeń radiacyjnych oraz mgr Anetę Korczyc z Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.

W sesji o oczekiwanych zmianach po uruchomieniu pierwszej elektrowni jądrowej wystąpił dr inż. S. Hirschber ze Szwajcarii, który przedstawił rozwój energetyki jądrowej w scenariuszach opracowanych dla Światowej Rady Energetycznej, dr inż. Jerzy Majcher, który omówił perspektywy udziału polskiego przemysłu w budowie elektrowni jądrowych oraz prof. Wacław Gudowski, który omówił stosunek ludności do elektrowni jądrowych w Szwecji.

Portal nuclear.pl był patronem medialnym Szkoły.

Źródło: ME, nuclear.pl


Podziel się z innymi


Komentarze