Serwis informacyjny

Carbon-free Europe: Polska może potrzebować nawet 20 GW atomu

Data dodania: wtorek, 18 czerwca 2024, autor: nuclear.pl

Polska może potrzebować nawet 20 GW atomu do dekarbonizacji w roku 2050 – wynika z raportu Carbon-free Europe.

Raport powstał jako komentarz do szkicu Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK) i zawiera wyniki analiz wielu scenariuszy wraz z ich podatnością na różne czynniki. Opracowano w nim potencjalne scenariusze przedstawiające zróżnicowaną przyszłość polskiego systemu elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem ścieżek transformacji do roku 2050.

We wszystkich modelowych ścieżkach energia jądrowa odgrywa znaczącą rolę w dostarczaniu energii elektrycznej o zerowej emisji dwutlenku węgla dla sektora elektroenergetycznego, a także pary na potrzeby procesów przemysłowych i ciepłownictwa oraz produkcji wodoru. Rozważono potencjał różnych rozmiarów i typów reaktorów, w tym dużych reaktorów lekkowodnych i zaawansowanych małych reaktorów modułowych.

Według wyników modelowania energia jądrowa zapewnia 19 GW mocy elektrycznej do 2050 r. w ścieżce transformacji „Core”. Przy mniejszym wykorzystaniu energii jądrowej ze względu na potencjalnie rosnące jej koszty, w ścieżce „Wysokich kosztów energii jądrowej”, Polska musiałaby wybudować ponad trzykrotnie więcej OZE. Potencjalne zastąpienie 19 GW energii jądrowej w przyszłym miksie energetycznym wymaga zbudowania ponad 70 GW alternatywnych źródeł, w tym głównie energii słonecznej, morskiej energii wiatrowej, gazu i magazynów energii. Całkowita moc elektryczna musiałaby być wyższa, aby zapewnić tę samą produkcję energii elektrycznej, w tym zwiększoną moc szczytową gazu i więcej magazynowania energii elektrycznej w celu zbilansowania sieci.

Oczywiście atom jest tylko jednym z elementów całej tej układanki obok OZE i magazynowania energii, a także produkcji wodoru na potrzeby sektorów trudnych do elektryfikacji.

W opracowywaniu raportu wzięli udział naukowcy z Instytutu Energetyki, Politechniki Śląskiej oraz Princeton University.

fot. Carbon-free Europe, Poland’s Pathways to Net-Zero Emissions


Podziel się z innymi


Komentarze