Serwis informacyjny

ONR informuje o postępach procesu homologacji Rolls-Royce SMR

Data dodania: wtorek, 23 kwietnia 2024, autor: nuclear.pl

W biuletynie z 19 kwietnia brytyjski urząd dozoru jądrowego, Office for Nuclear Regulation, poinformował o zgodnych z planem postępach procesu homologacji (General Design Assessment) konstrukcji reaktora Rolls-Royce SMR. Zgodnie z harmonogramem proces ten ma zakończyć się latem 2026 roku.

Koncepcja reaktora SMR firmy Rolls-Royce, fot. Rolls-Royce
Koncepcja reaktora SMR firmy Rolls-Royce, fot. Rolls-Royce

Rolls-Royce SMR to nietypowy przedstawiciel szerokiej rodziny „małych reaktorów modułowych”. Nietypowy, bowiem dość mocno rozciąga wcześniej uznawane granice tego pojęcia. Zanim brytyjska firma postanowiła ogłosić swój nowy projekt, na ogół przyjmowano, że pojęcie „SMR” będzie miało zastosowanie dla „nowoczesnych reaktorów, które wytwarzają energię elektryczną w ilości do 300 MWe na moduł” (za MAEA). Można też było spotkać się z definicją mówiącą o mocy cieplnej reaktora 1000 MWt – co jest niemal tożsame.

Tymczasem nowa konstrukcja brytyjska to reaktor o mocy 1358 MWt dla bloku o mocy elektrycznej netto ok. 470 MW, czyli wykraczająca o definicję wykorzystywaną przez MAEA o ponad połowę. Jest to przy tym konstrukcja klasyczna – reaktor wodny ciśnieniowy z pętlowym układem chłodzenia z trzema wytwornicami pary i pompami obiegowymi. Dzięki temu, w odróżnieniu od niektórych bardziej innowacyjnych proponowanych konstrukcji SMR, nowy Rolls-Royce jest faktycznie relatywnie niewielki gabarytowo – zbiornik reaktora ma wymiary 7,9 x 4,2 m, choć oczywiście odbywa się to kosztem potrzeby osobnego wykonania trzech wytwornic pary, stabilizatora ciśnienia i kompletu rurociągów.

Tym niemniej, nowa konstrukcja brytyjska z technologicznego punktu widzenia to zwyczajnie mniejszej skali tradycyjny blok PWR – przypominający skądinąd jednostki budowane niegdyś na świecie, zanim pragnienie skorzystania z efektu skali popchnęło konstrukcje reaktorów lekkowodnych daleko poza barierę 1000 MW. Z koncepcyjnego punktu widzenia można tu nawet zobaczyć następcę popularnych niegdyś bloków WWER-440, czyli takich, jakie miały powstać m.in. w EJ Żarnowiec – choć rzecz jasna zrealizowaną z uwzględnieniem wszystkich współczesnych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, a jednocześnie z wykorzystaniem typowej konfiguracji układu.

Taka skala bloku, podobnie jak w przypadku nieco mniejszego reaktora GE Hitachi BWRX-300 (ale także Holteca SMR-300 czy duobloków EDF NUWARD), może okazać się potencjalnie odpowiednia do zastępowania starszych instalacji węglowych, które często mają moce w zakresie 200-500 MW.

Jak wspomnieliśmy na wstępie, obecnie konstrukcja RR SMR przechodzi proces homologacji przed brytyjskim dozorem jądrowym. Obecnie trwa drugi z trzech etapów tej długotrwałej procedury, obejmujących szczegółową weryfikację konstrukcji i jej bezpieczeństwa przez regulatora. Toczy się ona dla standardowej konstrukcji bez rozpatrywania jej w kontekście konkretnej lokalizacji. Takie podejście, wprowadzone w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, ma pozwolić na przyspieszenie procesów wydawania zezwoleń na budowę konkretnych obiektów wykorzystujących dane rozwiązanie techniczne – chodzi o to, by nie powielać przy każdym kolejnym zezwoleniu procedur oceny dokładnie identycznych elementów, rozwiązań i układów, co ostatecznie pozwoli na lepsze wykorzystanie standaryzacji rozwiązań technicznych. Oprócz RR SMR procedurę GDA przechodzi także reaktor GE Hitachi BWRX-300 (obecnie, podobnie jak RR SMR, na drugim z trzech etapów) oraz Holtec SMR-300 (w etapie pierwszym).

Nie wskazano jeszcze konkretnej lokalizacji ani struktury inwestorskiej dla pierwszego projektu z reaktorami RR SMR w Wielkiej Brytanii. Wiadomo tylko, że producent przekazanie do eksploatacji prototypowej jednostki spodziewane jest w pierwszej połowie lat 30. Potencjalnie rozpatrywane są lokalizacje takie jak Wylfa, Oldbury, Trawsfynydd oraz Sellafield – są to lokalizacje wyłączonych już elektrowni z reaktorami Magnox.

Jak pisaliśmy wczoraj, inwestycje wykorzystujące technologię RR SMR planowane są także w Polsce – jest aktualnie procedowany wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla takiej inwestycji złożony przez Świętokrzyską Grupę Przemysłową Industria S.A.


Podziel się z innymi


Komentarze