Serwis informacyjny

GDOŚ: zakończono pierwsze postępowanie transgraniczne z Łotwą

Data dodania: sobota, 4 lutego 2023, autor: nuclear.pl

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała o zakończeniu pierwszego postępowania transgranicznego prowadzonego w zwiazku z koniecznością wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni jądrowej.

Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę Łotwy, która ustosunkowując się do raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przekazała Polsce pytania, których celem było doprecyzowanie wskazanych kwestii.

W czasie międzyrządowego spotkania strona łotewska pod przewodnictwem Daigi Avdejanovej z Biura Stanu ds. Środowiska Łotwy wysłuchała wyjaśnień państwa polskiego dotyczących budowy i eksploatacji planowanej elektrowni jądrowej. Pytania dotyczyły między innymi zabezpieczenia elektrowni jądrowej na wypadek zagrożeń zewnętrznych, a także wyników modelowania dotyczącego promieniowania radiacyjnego w przypadku awarii reaktorów.

Spotkanie poprowadził Andrzej Szweda-Lewandowski, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Państwowej Agencji Atomistyki, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, a także spółki Polskie Elektrownie Jądrowe, której eksperci odpowiadali na pytania delegacji łotewskiej złożonej z przedstawicieli organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i bezpieczeństwo radiacyjne na Łotwie.

Na wstępie Łukasz Młynarkiewicz, wiceprezes Zarządu PEJ przedstawił projekt realizacji elektrowni jądrowej. Zwrócił uwagę na rosnące poparcie polskiego społeczeństwa dla budowy elektrowni jądrowej – 86% badanych (ogólnopolskie badanie na zlecenie MKiŚ zrealizowane przez firmę DANAE listopadzie 2022 r. metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2112 Polaków w wieku 15-75 lat).

W czasie zasadniczej części spotkania polscy eksperci, odnosząc się do raportu oceny oddziaływania na środowisko, odpowiadali na wszystkie wcześniej zgłoszone przez Łotwę, a także dodatkowe pytania.

Po wysłuchaniu odpowiedzi przewodnicząca delegacji łotewskiej podziękowała za zorganizowanie spotkania oraz za przedstawienie wyczerpujących wyjaśnień. Daiga Avdejanova stwierdziła, że konsensus został osiągnięty.

Kończąc spotkanie strony ustaliły, że w najbliższym czasie uzgodnią treść protokołu stanowiącego podsumowanie konsultacji międzyrządowych pomiędzy Polską a Łotwą, który następnie zostanie podpisany przez przedstawicieli obu państw.

Postępowanie transgraniczne prowadzone jest zgodnie z Konwencją w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (tzw. Konwencji z Espoo) i dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa.

Organem wydającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia w przypadku elektrowni jądrowej jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.


Podziel się z innymi


Komentarze