Serwis informacyjny

MAEA: Ignalina z powodzeniem zakończyła usuwanie wypalonego paliwa

Data dodania: piątek, 27 maja 2022, autor: nuclear.pl

Jak poinformowało Ministerstwo Energetyki Republiki Litewskiej kraj ten z powodzeniem zakończył proces usuwania całego wypalonego paliwa jądrowego z dwóch bloków Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej do suchych przechowalników wypalonego paliwa jądrowego i przeprowadza wysokiej jakości demontaż elektrowni.

Potwierdzeniem tego jest ocena wystawiona przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, którzy zakończyli dziesięciodniową misję w elektrowni a wstępne wyniki oceny przedstawiono kierownictwu Ministerstwa Energii. Podczas spotkania oceniono, w jaki sposób odpady radioaktywne i wypalone paliwo jądrowe są przetwarzane na Litwie.

Eksperci z zadowoleniem przyjęli również ciągły rozwój krajowej infrastruktury gospodarowania odpadami promieniotwórczymi oraz profesjonalną komunikację z zainteresowanymi stronami zademonstrowaną przez Litwę.

- To duża odpowiedzialność – musimy utylizować odpady radioaktywne w sposób terminowy i bezpieczny, aby nie zostawić tego ciężaru na przyszłych pokoleniach. Jednocześnie jest to również wyjątkowy projekt, podczas którego zgromadzone doświadczenie pozwoli naszym specjalistom uczestniczyć w podobnych projektach likwidacji obiektów jądrowych na całym świecie. Zalecenia i propozycje misji ARTEMIS przyczynią się do dalszej poprawy bezpieczeństwa gospodarowania odpadami jądrowymi i radioaktywnymi – powiedział Albinas Zananavičius, wiceminister energii.

Zespół misji ARTEMIS przeprowadził oceny na Litwie w celu zapewnienia, że kraj ten z powodzeniem wypełnia swoje krajowe zobowiązania wobec Unii Europejskiej dotyczące bezpiecznego i zrównoważonego zarządzania odpadami jądrowymi i wypalonym paliwem, które, jeśli są prowadzone nieprawidłowo, mogą stanowić zagrożenie dla człowieka i środowiska.

Zgodnie ze standardami bezpieczeństwa MAEA i międzynarodowymi dobrymi praktykami zespół ARTEMIS przedstawił Litwie zalecenia, które zapewniłyby jeszcze sprawniejszą i skuteczniejszą realizację działań. Jednym z nich jest dokonanie przez rząd przeglądu systemu finansowania działań planowanych po 2030 roku w celu zapewnienia wystarczających środków finansowych na bezpieczne długoterminowe gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi i ich składowanie.

Oczekuje się, że raport końcowy z misji, który zostanie upubliczniony, zostanie przedstawiony rządowi Litwy za około dwa miesiące.


Podziel się z innymi


Komentarze