Serwis informacyjny

KE zdecydowała dziś o przyjęciu "taksonomi"

Data dodania: środa, 02 lutego 2022, autor: nuclear.pl

Zgodnie z oczekiwaniami, Komisja Europejska zadecydowała dziś o przyjęciu tekstu rozporządzenia delegowanego dotyczącego kryteriów kwalifikowania inwestycji energetycznych jako wnoszących istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub adaptację do zmian klimatu, co w uproszczeniu na ogół nazywa się „taksonomią”.

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa

Zgodnie ze znanym już projektem, w rozporządzeniu uwzględniono m.in. projekty energetyki jądrowej w trzech kategoriach:

  • pilotażowe (przed-komercyjne) realizacje przyszłościowych technologii jądrowych minimalizujących ilość powstających odpadów,
  • budowa i eksploatacja nowych elektrowni jądrowych przy użyciu najlepszych dostępnych technik (co w praktyce oznacza reaktory generacji III+),
  • przedłużanie eksploatacji istniejących jądrowych bloków energetycznych.
Dla każdej z grup określono szczegółowe kryteria, m.in. w zakresie całkowitych emisji nieprzekraczających 100 g ekwiwalentu CO2 na kWh, co energetyka jądrowa powinna bez problemu spełniać.

Wśród podnoszących się z różnych źródeł głosów krytyki wobec uwzględnienia energetyki jądrowej w taksonomii należy pamiętać, że zapisy te nie pojawiły się w rozporządzeniu znikąd. W przyjętym tekście wskazano to zresztą wprost. Technologie jądrowe były poddawane bardzo drobiazgowej analizie. Odbywała się ona najpierw w ramach prac Technicznej Grupy Ekspertów ds. zrównoważonego finansowania (TEG), te jednak nie przyniosły rozstrzygnięcia. Jak zapisano w rozporządzeniu, „choć TEG przyznała, że wytwarzanie energii z energii jądrowej ma duży potencjał do wniesienia znaczącego wkładu do ograniczenia zmian klimatu, nie była ona w stanie wypracować jednoznacznego stanowiska w kwestii tego, czy energia jądrowa nie wyrządza znaczących szkód innym celom środowiskowym (…). TEG zaleciła zatem, by przeprowadzono bardziej szczegółową ocenę energii jądrowej, w której uczestniczyć będą specjaliści z wysokim poziomem fachowej wiedzy.” I tak właśnie się stało. Komisja powierzyła dokonanie takiej oceny Wspólnemu Centrum Badawczemu, które jest jej zapleczem naukowym. Wyniki tej analizy były dla technologii jądrowych pozytywne.

Wspólne Centrum Badawcze uznało, że „energia jądrowa może wnieść znaczący wkład w ograniczenie zmian klimatu i jednocześnie nie czyni znaczących szkód dla pozostałych czterech celów środowiskowych Rozporządzenia o Taksonomii, pod warunkiem, że będzie spełniać zaproponowane kryteria kwalifikacji technicznej”. Co istotne dla debaty, JRC uznało także, że „głębokie składowiska geologiczne można uznać – według dzisiejszego stanu wiedzy – za właściwy i bezpieczny sposób izolowania wypalonego paliwa oraz innych wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych od biosfery w bardzo długim okresie a niezbędne technologie są obecnie dostępne”.

Formalne zatwierdzenie rozporządzenia przez Komisję nastąpi niezwłocznie po przetłumaczeniu uzgodnionego tekstu na wszystkie języki urzędowe. Następnie akt będzie poddany analizie przez Parlament Europejski i Radę UE – instytucje te mają na to maksymalnie pół roku i mogą w tym czasie wyrazić swój sprzeciw. Jest do tego potrzebna tzw. wzmocniona większość kwalifikowana Komisji (20 krajów, co najmniej 65% ludności) lub większość zwykła w Parlamencie Europejskim (353 europosłów). Jeśli w okresie przeznaczonym na badanie rozporządzenia Rada ani Parlament nie wniosą sprzeciwu, znowelizowane przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze