Serwis informacyjny

Projekty nowelizacji tzw. specustawy jądrowej i Strategii bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej skierowane do konsultacji publicznych

Data dodania: wtorek, 20 lipca 2021, autor: nuclear.pl

Ministerstwo Klimatu i Środowiska skierowało dziś do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych dwa dokumenty: projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawy jądrowej) i niektórych innych ustaw, oraz projekt Strategii i polityki w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Polski.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

Celem projektu specustawy jądrowej jest usprawnienie procedur administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń i innych decyzji dla obiektów jądrowych, zwiększenie nadzoru państwa nad realizacją tych strategicznych inwestycji oraz wzmocnienie niezależności i kompetencji Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jako organu właściwego do spraw bezpieczeństwa jądrowego.

Proponowane zmiany mają kompleksowy charakter i usprawnią realizację wszystkich etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowych w Polsce, w tym ustalenia ich lokalizacji, prac przygotowawczych, budowy, rozruchu i oddania elektrowni do eksploatacji.

Najważniejsze zmiany prawne przyspieszające realizację inwestycji to m.in.: przesunięcie decyzji zasadniczej na początkowy etap procesu inwestycyjnego, zapewnienie możliwości równoległego prowadzenia niektórych postępowań administracyjnych, doprecyzowanie przepisów dotyczących budowy i rozruchu obiektów jądrowych, rozszerzenie zakresu pozwolenia na prace przygotowawcze oraz katalogu inwestycji towarzyszących.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że wprowadzenie rozwiązań wskazanych w projekcie ustawy pozwoli bezpośrednio na skrócenie czasu realizacji inwestycji o około 12-18 miesięcy, w stosunku do szacowanego na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, w tym obecnego brzmienia specustawy jądrowej.

Konsultacje publiczne specustawy będą prowadzone do 11 sierpnia.

Strategia i polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określa zaś najważniejsze cele i kierunki działań, które mają wzmocnić ochronę ludności oraz środowiska naturalnego. Strategia przedstawia opis aktualnego stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w tym obszarze.

W Strategii wskazano również cztery cele szczegółowe: rozwój krajowego systemu regulacyjnego w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, rozwój systemu monitoringu radiacyjnego kraju, wzmocnienie krajowych kompetencji w obszarze bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej a także zwiększanie potencjału badawczego oraz świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Strategia i polityka w zakresie rozwoju bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym tego typu dokumentem w Polsce. Konsultacje publiczne projektu Strategii trwają od 20 lipca do 3 sierpnia.


Podziel się z innymi


Komentarze