Serwis informacyjny

Kolejny krok przybliżający demontaż reaktorów RBMK w Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej

Data dodania: sobota, 24 kwietnia 2021, autor: nuclear.pl

20 kwietnia Ignalińska Elektrownia Jądrowa na Litwie otrzymała decyzję Agencji Ochrony Środowiska o możliwości przeprowadzenia demontażu i dekontaminacji wyposażenia budynków A2 i W2 drugiego bloku energetycznego z reaktorem RBMK-1500 (projekt 2210, Faza 1).

Array
Array

Zakres projektu będzie obejmował demontaż głównego wyposażenia i układów pomocniczych reaktora bloku 2, a także wstępną obróbkę odpadów z demontażu. W połowie 2022 roku planowane jest zakończenie przygotowania dokumentów dotyczących demontażu i dekontaminacji budynków A2 (główny budynek reaktora) i W2 (budynek uzdatnia wody głównego obiegu chłodzącego) oraz ich zatwierdzenie przez litewskie organy regulacyjne.

Fizyczny demontaż systemów reaktorów ma rozpocząć się w 2027 roku a zakończenie demontażu urządzeń i wstępna obróbka odpadów planowane jest na 2029 rok. W trakcie planowanych działań zdemontowanych zostanie ponad 10 tys. ton sprzętu. Po demontażu reaktorów, którego zakończenie planowane jest na 2035 rok, planowany jest demontaż pozostałych instalacji i urządzeń, które będą wykorzystywane podczas demontażu reaktorów.

Planowane prace nie będą miały znaczącego wpływu radiologicznego na środowisko czy zdrowie ludności. Projekt demontażu przechodził proces konsultacji transgranicznych a sąsiednie kraje nie zgłosiły uwag ani sugestii dotyczących sprawozdania z oceny oddziaływania na środowisko.
- Obecnie na świecie jest tylko kilka przykładów demontażu reaktorów grafitowych, ale reaktor typu RBMK nigdy nie był demontowany. Demontaż rdzenia reaktora i obsługa napromieniowanych odpadów reaktora będzie technicznie złożonym i kosztownym procesem, technologia demontażu zostanie opracowana po raz pierwszy, a wszystko, co jest robione po raz pierwszy, wiąże się z wyższym ryzykiem. Chcąc ograniczać ryzyko, chcemy, aby wysoko wykwalifikowani eksperci uczestniczyli zarówno w zarządzaniu projektami, jak i w podejmowaniu decyzji technicznych - powiedział Audrius Kamenas, Dyrektor Generalny Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej.

Przypominamy, że demontaż dwóch najpotężniejszych reaktorów RBMK na świecie to projekt likwidacji, który nie ma odpowiednika w światowej praktyce. W przygotowaniu dokumentacji projektowej i działań wykorzystane zostaną doświadczenie zdobyte podczas realizacji wcześniejszych etapów likwidacji i dekontaminacji prowadzone już na terenie Ignalińskiej Elektrowni Jądrowej, a także doświadczenie zdobyte podczas likwidacji innych elektrowni jądrowych. Demontaż i dekontaminacja sprzętu zostanie przeprowadzona zgodnie z nowoczesnymi wymogami ekologicznymi, z wykorzystaniem najnowszych technologii, zasad MAEA postępowania z odpadami promieniotwórczymi oraz aktualnych dobrych praktyk w krajach Unii Europejskiej.

21 marca Ignalińska Elektrownia Jądrowa ogłosiła przetarg publiczny w zakresie wyboru firmy zarządzającej projektem i usług doradztwa technicznego. Umowa zostanie zawarta na okres 6 lat tj. przez cały etap projektowania technologii demontazu i jej zatwierdzania. Maksymalna wartość kontraktu to 9 mln euro. Elektrownia planuje w najbliższym czasie ogłosić także drugi przetarg publiczny na usługi projektowe demontażu reaktorów. Zamówienie i świadczenie tych usług będzie realizowane etapami. Pierwsza faza skupi się na opracowaniu koncepcji demontażu reaktorów. Po zakończeniu pierwszego etapu Ignalińska Elektrownia Jądrowa i interesariusze wspólnie ocenią proponowane koncepcje i wybiorą najlepszą, na podstawie której zostaną później zakupione usługi projektowania technicznego i analizy bezpieczeństwa.


Podziel się z innymi


Komentarze