Serwis informacyjny

Spotkanie wiceministra Guibourgé-Czetwertyńskiego z Ambasador Republiki Korei - Panią Mirą Sun

Data dodania: środa, 10 marca 2021, autor: gov.pl/klimat

Polityka energetyczna Polski do 2040 r., w tym rozwój energetyki jądrowej i elektromobilności oraz technologii wodorowych to główne tematy wczorajszych rozmów wiceministra klimatu i środowiska Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego z Ambasador Republiki Korei w RP Mirą Sun.

Spotkanie wiceministra Guibourgé-Czetwertyńskiego z Ambasador Republiki Korei - Panią Mirą Sun, fot. MKiŚ
Spotkanie wiceministra Guibourgé-Czetwertyńskiego z Ambasador Republiki Korei - Panią Mirą Sun, fot. MKiŚ

Jak podkreślił wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, transformacja energetyczna, zgodna
z wymogami polityki Unii Europejskiej, jest największym wyzwaniem, ale i szansą dla rozwoju gospodarczego Polski.

- W kontekście kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 transformację energetyczną traktujemy jako filar strategii naprawy gospodarczej. Ochrona środowiska i kwestie zmian klimatu stały się priorytetem naszego kraju. Budowanie gospodarki niskoemisyjnej to ogromne wyzwanie. Polska od lat opowiada się za polityką klimatyczną, która wspiera realizację celów określonych w Porozumieniu paryskim. Zostało to potwierdzone podczas COP24 w Katowicach. Jednak transformacja wymaga głębokich zmian w wielu sektorach, dlatego powinna być prowadzona w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, uwzględniając uwarunkowania lokalne i specyfikę poszczególnych krajów – mówił.

Wiceminister klimatu i środowiska wskazał także, że Polska z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Korei Południowej do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

- Doceniamy wysiłki Korei w zakresie transformacji energetycznej, to zobowiązanie jest wyraźnym sygnałem wspólnej odpowiedzialności i międzynarodowej solidarności w naszych globalnych wysiłkach na rzecz zwalczania zmian klimatycznych – podkreślił.

Jak przypomniał wiceminister Guibourgé-Czetwertyński, w październiku 2020 roku został zaktualizowany Program Polskiej Energetyki Jądrowej. Rozwój energetyki jądrowej stanowi jeden z priorytetów polskiej ścieżki transformacji energetycznej w kierunku neutralności klimatycznej, zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r.

- Polska jako kraj opracowujący swój program jądrowy bazuje na międzynarodowych doświadczeniach w tej dziedzinie, starając się jednocześnie intensywnie rozbudowywać własne zasoby – podkreślił.

W trakcie spotkania wiceminister wskazał także, że Polska docenia koreańskie inwestycje w e-mobilność w Polsce, ponieważ wpisują się one w naszą politykę na rzecz czystej mobilności, która ma przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

- Polska chce stać się europejskim hubem produkcji baterii do samochodów elektrycznych. Na ulokowanie swoich fabryk w naszym kraju zdecydowało się kilka dużych firm koreańskich. Inwestycje uważamy za niezwykle istotne nie tylko z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, ale także dążenia do lepszej jakości powietrza i inteligentnej mobilności zgodnie z Polityką Energetyczną Polski 2040 r. – podsumował.

W trakcie spotkania omówiono również zaangażowanie obu państw w rozwój technologii wodorowych.

- Rząd RP przygotowuje Polską Strategię Wodorową, stanowiącą ważny element nie tylko transformacji energetyczno-klimatycznej ale też modernizacji gospodarczej kraju. W tym kontekście jesteśmy otwarci na współpracę z Republiką Korei – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska.


Podziel się z innymi


Komentarze