Serwis informacyjny

PAA: 13 nowych stacji PMS na Ścianie Wschodniej

Data dodania: środa, 6 stycznia 2021, autor: nuclear.pl

Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła trzynaście nowych stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (ang. Permanent Monitoring System). Wszystkie nowe stacje znalazły się w pobliżu wschodniej granicy Polski. Stacje stanowią istotne wzmocnienie systemu monitoringu radiacyjnego kraju.

Rozkład mocy dawki promieniowania gamma w Polsce
Rozkład mocy dawki promieniowania gamma w Polsce

Nowe stacje, które wzmocnią krajowy system wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą atmosferyczną, zostały rozlokowane na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

- Dzięki trzynastu nowym stacjom potencjalne skażenie radiacyjne w Polsce wykryjemy szybciej i dokładniej. Zapewnią one monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Obecnie w kraju funkcjonuje 35 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwóczych systemu PMS należących do PAA. Dodatkowo w ramach systemu wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonuje 11 stacji typu ASS-500 należących do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 9 stacji IMiGW oraz 13 stacji wspomagających należących do Ministerstwa Obrony Narodowej.

W latach 2016-2020 PAA uruchomiła 25 nowych stacji PMS.

- Rozbudowa sieci stacji i jej zagęszczenie umożliwi Państwowej Agencji Atomistyki wcześniejsze wykrywanie zdarzeń radiacyjnych oraz dokładniejsze prognozowanie ich rozwoju – zwraca uwagę Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dr Łukasz Młynarkiewicz. - Dzięki temu Agencja będzie mogła szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych oraz lepiej informować społeczeństwo o konieczności podjęcia ewentualnych działań interwencyjnych - dodaje Prezes PAA.

Wyniki pomiarów z wszystkich stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych znaleźć można na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.

W celu sprawnego rozlokowania stacji oraz dalszej rozbudowy systemu PMS, Prezes PAA podpisał listy intencyjne z Wojewodami: Lubelskim, Podkarpackim i Podlaskim oraz zawarł porozumienie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych przy udziale Ministra Klimatu i Środowiska - Pana Michała Kurtyki oraz Ministra Michała Wosia.

Intensywna rozbudowa sieci stacji PMS będzie kontynuowana w 2021 roku. PAA planuje również znaczącą rozbudowę systemu monitoringu radiacyjnego w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. System umożliwia szybką detekcję i identyfikację zagrożeń radiacyjnych.

Stacje PMS (ang. Permanent Monitoring System) zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Nowe stacje uruchomiono w trzech województwach na ścianie wschodniej Polski. W województwie podlaskim łącznie uruchomiono 4 nowe stacje PMS w Babikach, Bartnikach, Siemianówce i Siemiatyczach. Wymieniono również wysłużoną stację w Białymstoku. Na obszarze województwa podlaskiego funkcjonuje również stacja w Suwałkach.

Na terenie województwa lubelskiego uruchomiono 5 nowych stacji PMS w Chełmie, Czerniczynie, Machnowie Nowym, Włodawie, Wólce Dobryńskiej. Na obszarze województwa lubelskiego funkcjonuje również stacja w Lublinie.

Na trenie województwa podkarpackiego uruchomiono 2 nowe stacje w Krasiczynie i Starym Siole. Wymieniono również wysłużoną stację w Sanoku. Na obszarze województwa podkarpackiego funkcjonuje również stacja w Rzeszowie.


Podziel się z innymi


Komentarze