Serwis informacyjny

Webinarium przygotowujące polski przemysł do budowy elektrowni jądrowych

Data dodania: czwartek, 17 grudnia 2020, autor: gov.pl

10 grudnia br. odbyło się webinarium przygotowujące krajowy przemysł do budowy elektrowni jądrowych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska objęło to wydarzenie honorowym patronatem.

Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1
Warianty lokalizacyjne pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, fot. PGE EJ1

W zaktualizowanym w październiku Programie polskiej energetyki jądrowej założono osiągnięcie udziału krajowego przemysłu w budowie pierwszego reaktora jądrowego na poziomie min. 40% wartości projektu a przy kolejnych udział ten powinien zwiększać się. Jest to cel ambitny, jednakże wykonalny, pod warunkiem podjęcia z wyprzedzeniem odpowiednich działań przygotowujących polski przemysł. To - jakimi narzędziami można realizować takie działania - było przedmiotem prezentacji zagranicznych oraz polskich prelegentów z sektora jądrowego na świecie.

Swoje wystąpienia w trakcie seminarium mieli eksperci: Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z Wiednia, izby gospodarczej Foratom zrzeszającej na poziomie UE krajowe organizacje przemysłu jądrowego, stowarzyszenia opracowującego przemysłowe kody i standardy jądrowe AFCEN, EdF z Francji, Nuclear Industry Association z Wielkiej Brytanii, Fennovoimy z Finlandii, KHNP z Korei Płd. oraz Nuclear Energy Institute i Westinghouse Electric Company z USA.

W związku z brakiem uniwersalnych i modelowych rozwiązań, co do sposobu przygotowania krajowego przemysłu do projektu jądrowego, zarówno na poziomie światowym jak i w UE, w Polsce należy wypracować własne rozwiązania, które powinny uwzględniać specyfikę zarówno polskich firm, jak i model samego projektu jądrowego. Natomiast doświadczenia zdobyte w innych krajach czy rozwiązania wskazywane przez organizacje międzynarodowe mogą być u nas wdrożone w pewnym zakresie. Wśród takich rozwiązań, wskazywanych przez większość prelegentów, należy wymienić konieczność rozpoczęcia na możliwie wczesnym etapie działań przygotowujących lokalny przemysł, tak aby finalnie osiągnąć jego wysoki udział w całości inwestycji.

Działania takie są już prowadzone w Polsce od ok. 5 lat. Rząd RP realizuje działania o charakterze informacyjnym i szkoleniowym w celu przybliżenia specyfiki energetyki jądrowej polskim przedsiębiorstwom. Prowadzone są również działania promujące polskie przedsiębiorstwa na jądrowych rynkach międzynarodowych, co jest istotnym katalizatorem przyśpieszającym proces pozyskiwania kompetencji i doświadczeń przez krajowe podmioty (poprzez profilowane misje gospodarcze).

Webinarium zgromadziło blisko 350 obserwatorów - głównie z polskich przedsiębiorstw oraz urzędów dozorowych (Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Dozoru Technicznego), administracji rządowej, instytucji finansowych oraz ośrodków naukowych i akademickich. Wydarzenie cieszyło się również zainteresowaniem międzynarodowym – na liście uczestników pojawili się eksperci z sektora jądrowego z Belgii, Finlandii, Francji, Korei Płd., Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Ukrainy, USA.

Relacja z webinarium oraz prezentacje wszystkich panelistów są dostępne na stronie internetowej Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.


Podziel się z innymi


Komentarze