Serwis informacyjny

Raport Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za 2019 rok

Data dodania: poniedziałek, 20 lipca 2020, autor: nuclear.pl

Państwowa Agencja Atomistyki opublikowała najnowszy raport „Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki oraz ocena stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w Polsce w 2019 r.”

Logo PAA
Logo PAA

Podstawowym wnioskiem płynącym z raportu jest przekonanie, że nadzorowane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki działalności ze źródłami promieniowania jonizującego nie stwarzają zagrożenia dla mieszkańców Polski oraz środowiska naturalnego. Priorytetem Agencji jest dbanie o to, by tego rodzaju źródła były użytkowane w sposób bezpieczny, a działalność taka nie miała negatywnego wpływu na ludzi i środowisko.

W ubiegłym roku inspektorzy dozoru jądrowego Agencji przeprowadzili 763 kontrole w jednostkach organizacyjnych wykorzystujących źródła promieniowania jonizującego - w przemyśle, medycynie, jak i ośrodkach naukowych. Ponadto w 2019 roku przeprowadzono osiem kontroli reaktora badawczego MARIA oraz trzy kontrole w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Inspektorzy dozoru jądrowego przeprowadzili także 30 kontroli zabezpieczeń materiałów jądrowych.

W minionym roku Prezes Agencji wydał 696 decyzji dotyczących zezwoleń na wykonywanie działalności związanych z narażeniem na promieniowanie jonizujące, co spowodowało wzrost liczby nadzorowanych działalności do 6621 według stanu na koniec grudnia 2019 roku (wzrost o 4,7% w stosunku do roku poprzedniego). Prezes Agencji nadał 658 osobom uprawnienia do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostkach wykonujących działalność związaną z narażeniem. Natomiast 127 osób uzyskało uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej.

Prezes Agencji podejmował także działania na rzecz wzmocnienia systemu monitoringu radiacyjnego kraju. W ubiegłym roku uruchomionych zostało w nowych lokalizacjach pięć stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych, a w 2020 roku zaplanowano włączenie do sieci 15 nowych stacji wzdłuż wschodniej granicy państwa.

PAA kontynuowała przygotowania do realizacji zadań wyznaczonych przez Program Polskiej Energetyki Jądrowej. W ubiegłym roku wysiłki te koncentrowały się na doskonaleniu wewnętrznych procedur w zakresie oceny bezpieczeństwa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Raport roczny Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki za 2019 (.pdf, 8,7 MB)


Podziel się z innymi


Komentarze