Serwis informacyjny

MAEA opublikowała raport z przeglądu bezpieczeństwa Białoruskiej Elektrowni Jądrowej

Data dodania: środa, 20 maja 2020, autor: nuclear.pl

W opublikowanym na stronie internetowej MAEA raporcie opisano wyniki misji Pre-OSART przeprowadzonej w Białoruskiej Elektrowni Jądrowej w dniach 5-22 sierpnia 2019 roku. Celem tej misji był przegląd procedur pracy elektrowni jądrowej pod kątem spełnienia standardów bezpieczeństwa MAEA, sformułowanie zaleceń i sugestii dotyczących dalszego doskonalenia oraz identyfikację dobrych praktyk, które można udostępniać elektrowniom jądrowym na całym świecie.

Elektrownia jądrowa Ostrowiec na Białorusi, fot. Portal nuclear.pl
Elektrownia jądrowa Ostrowiec na Białorusi, fot. Portal nuclear.pl

Podczas misji Pre-OSCART dokonano przeglądu jedenastu obszarów: Przywództwo i zarządzanie w przedsiębiorstwie, Eksploatacja elektrowni jądrowej, Wsparcie techniczne eksploatacji elektrowni jądrowej, Prace serwisowe, Szkolenie i kwalifikacje personelu, Ochrona przed promieniowaniem, chemia, wymiana doświadczeń operacyjnych, Zarządzanie wypadkami, planowanie i reagowanie w sytuacjach kryzysowych i inne.

Misja była koordynowana przez kierownika zespołu MAEA i jego zastępcę, a cały zespół składał się z ekspertów z Armenii, Belgii, Brazylii, Francji, Holandii, Federacji Rosyjskiej, Republiki Słowackiej i Stanów Zjednoczonych, a także członków personelu MAEA i obserwatorów z Republiki Korei i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Łączne doświadczenie zespołu w dziedzinie energii jądrowej wynosiło około 350 lat.

Zespół zidentyfikował 19 problemów, w wyniku których wydano 11 zaleceń i 8 sugestii, a także 4 dobre praktyki.

Eksperci zwrócili uwagę na kilka obszarów dobrych praktyk:

  • niezawodny system alarmowy, który nie tylko uruchamia alarm, ale może również służyć elektrowni do przekazywania ustnych informacji i instrukcji dla ludności w przypadku awarii radiologicznych i innych,
  • utworzenie schronu dla 60 osób w zakładowej straży pożarnej, który ma taki sam poziom ochrony radiologicznej jak schronisko dla personelu elektrowni,
  • zastosowanie zintegrowanego panelu w sterowni głównej, specjalnie zaprojektowanego do zarządzania i kontroli urządzeń, znajdujących się na terenie elektrowni, niezbędnego w sytuacjach awaryjnych.
Najważniejsze zidentyfikowane problemy to:
  • Kierownictwo elektrowni powinno usprawnić monitorowanie i nadzór nad programem rozruchu, aby zapewnić odpowiednią gotowość elektrowni do bezpiecznej eksploatacji,
  • Operator powinien ulepszyć program Wykluczania Materiałów Obcych (ang. Foreign Material Exclusion), aby zapobiec wprowadzaniu materiałów obcych do systemów instalacji i urządzeń ważnych dla bezpieczeństwa,
  • Operator powinien wdrożyć program informacji zwrotnej na temat doświadczenia operacyjnego, aby zapewnić, że wnioski z wewnętrznych i zewnętrznych doświadczeń operacyjnych zostaną zdobyte i zastosowane w odpowiednim czasie,
Kierownictwo Białoruskiej Elektrowni Jądrowej wyraziło zobowiązanie do zajęcia się zidentyfikowanymi problemami i zaprosiło na wizytę kontrolną za około osiemnaście miesięcy w celu przeglądu postępów z wdrożonych zmian.

Misja Pre-OSART przeprowadzona w Białoruskiej Elektrowni Jądrowej była 207. misją w programie, który rozpoczął się w 1982 roku. Misje są przeprowadzane przez MAEA zgodnie z jej przepisami dla nowo budowanych elektrowni jądrowych w fazie ich uruchamiana przed załadowaniem paliwa jądrowego.

Białoruska Elektrownia Jądrowa wyposażona w dwa bloki z reaktorami WWER-1200 model V-491 o łącznej mocy 2400 MWe jest budowana zgodnie z rosyjskim projektem AES-2006 generacji III+, który jest w pełni zgodny z międzynarodowymi standardami i wytycznymi bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej.

Pierwsza elektrownia jądrowa na Białorusi powstaje 18 km od położonego w obwodzie grodzieńskim miasta Ostrowiec (biał. Astrawiec) i jednocześnie tylko około 50 km od litewskiej stolicy Wilna. Budowę pierwszego bloku rozpoczęto 8 listopada 2013, drugiego w dniu 27 kwietnia 2014 roku. Pierwszy blok zostanie oddany do eksploatacji jeszcze w tym roku, drugi - w 2020 roku.


Podziel się z innymi


Komentarze