Serwis informacyjny

MAEA zwiększa wsparcie dla krajów planujących wdrozyć energetykę jądrową

Data dodania: niedziela, 15 marca 2020, autor: nuclear.pl

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej opracowała nowe wytyczne dla krajów planujących wdrożenie energii jądrowej. W dokumencie zatytułowanym „Inicjowanie programów energetyki jądrowej: obowiązki i możliwości właścicieli i operatorów” MAEA przedstawia porady dotyczące utworzenia i rozwoju organizacji właściciela / operatora elektrowni jądrowej.

Raport opublikowany w serii „IAEA Nuclear Energy Series” zakłada, że ta sama organizacja będzie właścicielem i operatorem elektrowni jądrowej, stąd termin „właściciel / operator” elektrowni. W opracowaniu uwzględniono ponad 10-letnie doświadczenie i dobre praktyki z krajów wprowadzających energię jądrową, a także wnioski wyciągnięte podczas misji Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej INIR (ang. Integrated Nuclear Infrastructure Review) oraz działań pomocy technicznej MAEA w nowych krajach.

- Nowa publikacja zmienia w znaczącysposób wersję dokumentu wydanego po raz pierwszy w 2009 roku - powiedział Jose Bastos, kierownik techniczny w dziale rozwoju infrastruktury energetyki jądrowej MAEA. - Dostarcza szczegółowych informacji o działaniach właściciela / operatora w odniesieniu do każdego z 19 problemów infrastrukturalnych w fazie 2 i 3 wdrożenia energetyki jądrowej. Ponadto dodaliśmy również szczegółowe odniesienia do innych odpowiednich dokumentów MAEA, w tym standardów bezpieczeństwa MAEA - dodał Bastos.

Wraz z organizacją wdrażającą energetykę jądrową (NEPIO) i organem nadzoru jądrowego, właściciel / operator elektrowni jądrowej jest jedną z trzech kluczowych organizacji w podejściu „IAEA Milestones Approach”, które stanowią ramy MAEA w zakresie rozwoju programu energetyki jądrowej. „IAEA Milestones Approach” to podejście dzielące działania niezbędne do wdrożenia programu energetyki jądrowej na trzy etapy rozwoju, przy czym czas trwania każdego z nich zależy od stopnia zaangażowania i zasobów zastosowanych w kraju. Ukończenie każdej fazy wyznacza konkretny „kamień milowy”, na którym można ocenić postęp i podjąć decyzję o gotowości do przejścia do następnej fazy.

Po tym, jak kraj zdecyduje się uruchomić program energetyki jądrowej pod koniec fazy 1, właściciel / operator w fazie 2 musi przeprowadzić studium wykonalności, ocenić różne technologie i wybrać preferowane, przygotować plan finansowy i wynegocjować umowę na budowę elektrowni. W fazie 3 obowiązki właściciela / operatora obejmują ubieganie się o wymagane licencje, nadzorowanie budowy i przygotowanie do eksploatacji.

Nowa publikacja jest przeznaczona dla osób podejmujących decyzje, kierowników właścicieli / operatorów elektrowni oraz personelu, a także innych osób w organizacjach zaangażowanych w program energetyki jądrowej. MAEA oczekuje, że dokument będzie również użyteczny dla krajów, które rozwijają swoje programy energii jądrowej po długich okresach przerwy (bez nowych projektów).


Podziel się z innymi


Komentarze