Serwis informacyjny

Raport „Małe modułowe reaktory (SMR) dla Polski”

Data dodania: środa, 8 stycznia 2020, autor: nuclear.pl

W dniu 20 grudnia 2019 roku w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został przedstawiony przez Instytut Sobieskiego raport „Małe modułowe reaktory (SMR) dla Polski”. Autorką raportu jest Anna Przybyszewska, współpracująca z Filipem Seredyńskim, członkiem zarządu Instytutu Sobieskiego i ekspertem ds. obrony narodowej.

W raporcie przedstawiono dokumenty związane z polityką energetyczną Polski, pokazano ważne ekonomiczne aspekty związane z SMR’ami oraz bariery dla wprowadzenia tej technologii.

Raport wymienia trzy potencjalne obszary implementacji w Polsce technologii SMR. Są to:

  • zabezpieczenie dostaw energii z odnawialnych źródeł energii,
  • zaspokojenie potrzeb ciepła sieciowego,
  • zastosowanie w przemyśle.
Autorzy raportu podkreślają, że technologia SMR nie stanowi konkurencji dla obecnego Programu Jądrowego w Polsce i powinna rozwijać się równocześnie.

- SMR to technologia, która jest obecnie na etapie badań. W przyszłości będzie dobra dla przemysłu, działającego w obiegu zamkniętym albo dla izolowanych społeczności odciętych od sieci energetycznych – powiedział Piotr Naimski, Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej podczas dyskusji po prezentacji raportu.

Raport zawiera sześć rekomendacji dla Polski:

  1. Polska powinna jak najszybciej wdrożyć program redukcji emisji dwutlenku węgla. W tym celu rekomenduje się ukierunkowanie działań na zwiększenie wykorzystania jądrowych i odnawialnych źródeł energii.
  2. Zmiana polityki energetycznej Polski powinna przebiegać w sposób zrównoważony, oparty na synergii źródeł jądrowych i odnawialnych.
  3. Polska powinna zmierzać w kierunku stworzenia przyjaznego otoczenia prawnego dla zwiększenia wykorzystania synergii odnawialnych i jądrowych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  4. Istnieje w Polsce potencjalny rynek zbytu SMR, nie będący konkurencją dla wielkoskalowej energetyki jądrowej.
  5. Tylko zdecydowane działania polskich decydentów mogą skutkować aktywnym uczestnictwem w tworzącym się rynku SMR.
  6. Znalezienie finansowania dla projektów SMR bez udziału lub z niewielkim udziałem państwa jest możliwe.
Po prezentacji Raportu, o przyszłości technologii SMR w Polsce dyskutowali: Piotr Naimski , sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej), Tomasz Nowacki, dyrektor Departamentu Energii Jądrowej w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Andrzej Głowacki, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli w Państwowej Agencji Atomistyki, autorka raportu Anna Przybyszewska oraz Filip Seredyński, członek zarządu Instytutu Sobieskiego.

Raport SMR dla Polski - Instytut Sobieskiego 12.2019


Podziel się z innymi


Komentarze