Serwis informacyjny

Postawy mieszkańców gmin lokalizacyjnych wobec energetyki jądrowej

Data dodania: czwartek, 1 marca 2018, autor: nuclear.pl

PGE EJ 1 sp. z o.o. cyklicznie bada nastawienie mieszkańców Pomorza do budowy elektrowni jądrowej. Przedstawione poniżej informacje prezentują opinię mieszkańców gmin lokalizacyjnych o budowie elektrowni jądrowej w Polsce ale także w ich sąsiedztwie, wyrażoną w trakcie badania zrealizowanego na zlecenie PGE EJ1 przez PBS w okresie listopad-grudzień 2017 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców gmin lokalizacyjnych: Choczewo, Gniewino, Krokowa.

Elektrownia jądrowa
Elektrownia jądrowa

Najważniejsze wnioski:

Poparcie dla inwestycji

  • Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wśród mieszkańców gmin lokalizacyjnych wynosi 67%. Wśród mieszkańców gmin Choczewo (73%) i Krokowa (69%) utrzymuje się ono na stałym wysokim poziomie. Jedynie w gminie Gniewino poparcie zmalało w stosunku do badania przeprowadzonego wiosną 2015 roku i wynosi obecnie 59%.
  • Główne motywatory do popierania budowy to nowe miejsca pracy oraz możliwość rozwoju dla gminy.
Wiedza o energetyce
  • Co czwarty mieszkaniec badanych gmin ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze (24%).
  • Najbardziej popularnym źródłem wiedzy na temat energetyki jądrowej są opinie znajomych lub rodziny (33%) oraz Internet (22%).
Możliwości rozwoju
  • Co drugi mieszkaniec gmin lokalizacyjnych jest zdania, że po wybudowaniu elektrowni będzie więcej miejsc pracy w regionie (54%).
  • Respondenci są świadomi możliwości rozwoju lokalnych przedsiębiorstw w związku z budową elektrowni, również osoby, które nie popierają budowy elektrowni.
Przyszłe korzyści z inwestycji
  • 49% badanych wskazało, że korzyścią dla nich po zbudowaniu elektrowni jądrowej byłaby tańsza energia elektryczna.
  • 45% odpowiedziało, że budowa byłaby korzystna dla rozwoju gminy, a 35% wskazań dotyczyło rozwoju infrastruktury w gminie.

Opinie o Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych (PWRGL)

Program polega na finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw istotnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych oraz rozwoju regionu.

  • O Programie Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych realizowanym przez PGE EJ 1 słyszało 43% badanych – częściej są to osoby, które popierają budowę elektrowni.
  • Co piąta osoba (19%) zna projekty lub wydarzenia realizowane w ramach tego programu, a 13% zadeklarowało, że wzięło udział w jakimś wydarzeniu, którego partnerem lub sponsorem była spółka PGE EJ 1.Podziel się z innymi


Komentarze