Serwis informacyjny

Grupa zadaniowa MAEA ocenia postępy w przygotowaniach do planowanego zrzutu wody z elektrowni Fukushima Daiichi

Data dodania: poniedziałek, 28 marca 2022, autor: nuclear.pl

Jak poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej, grupa zadaniowa agencji dokonująca przeglądu bezpieczeństwa planowanego przez Japonię zrzutu uzdatnionej wody przechowywanej w zbiornikach Elektrowni Jądrowej Fukushima Daiichi przeprowadziła w zeszłym tygodniu misję w tym kraju dotyczącą regulacyjnych aspektów planu.

Przypominamy, iż w kwietniu 2021 roku Rząd Japonii ogłosił politykę zrzutu zgormadzonej wody do morza, z zastrzeżeniem zgody japońskiego organu dozoru jądrowego, utworzonego w odpowiedzi na awarię w 2011 roku.

W ciągu pięciu dni grupa zadaniowa spotkała się z urzędnikami dozoru w Tokio, aby omówić ich obowiązki, proces autoryzacji, przygotowania do monitorowania promieniowania środowiskowego oraz plany japońskiego dozoru jądrowego dotyczące konsultacji i zaangażowania społeczeństwa w cały proces. Grupa zadaniowa zaobserwowała zdecydowane zobowiązanie do dostosowania planów regulacyjnych związanych ze zrzutem uzdatnionej wody do norm bezpieczeństwa MAEA.

Normy bezpieczeństwa MAEA odzwierciedlają międzynarodowy konsensus i służą jako globalny punkt odniesienia dla ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego. Po opublikowaniu decyzji o zrzucie wody rok temu, Japonia zwróciła się do MAEA o dokonanie przeglądu bezpieczeństwa tego procesu w odniesieniu do standardów bezpieczeństwa MAEA.

Informując, że MAEA będzie wspierać Japonię przed, w trakcie i po zrzucie wody, dyrektor generalny Rafael Mariano Grossi w zeszłym roku powołał grupę zadaniową, złożoną z pracowników MAEA i ekspertów zewnętrznych z jedenastu krajów w celu przeprowadzenia przeglądu bezpieczeństwa.

Misja, odbywająca się w zeszłym tygodniu koncentrowała się na aspektach regulacyjnych. Pierwsza misja w lutym 2022 roku poczyniła postępy w ocenie bezpieczeństwa planów technicznych i operacyjnych operatora elektrowni - firmy TEPCO oraz Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu.

- Przegląd jest przeprowadzany w sposób obiektywny, wiarygodny i oparty na nauce i pomaga wysłać wiadomość o przejrzystości i zaufaniu do ludzi w Japonii i poza nią - powiedział dyrektor Grossi, podkreślając, że dokonany przez grupę przegląd zarówno aspektów technicznych, jak i regulacyjnych zaowocuje kompleksową analizą bezpieczeństwa.

Woda gromadzona w Fukushimie Daiichi od czasu wypadku została poddana obróbce w procesie filtracji znanym jako Advanced Liquid Processing System w celu zmniejszenia jej radioaktywności.

Kolejnym aspektem przeglądu przeprowadzonego przez grupę zadaniową, oprócz aspektów technicznych i regulacyjnych, jest niezależne pobieranie próbek i analiza uzdatnionej wody w celu potwierdzenia danych TEPCO, zarówno w odniesieniu do uzdatnionej wody przechowywanej w zbiornikach, jak i dla środowiska morskiego.

Grupa zadaniowa sfinalizuje swoje spostrzeżenia w raporcie, który zostanie opublikowany za około dwa miesiące. Sprawozdanie przedstawi postępy poczynione w przeglądzie, a krajowy organ regulacyjny zobowiązał się do uwzględnienia ich podczas przeprowadzania niezależnego przeglądu regulacyjnego. Raport z lutowej misji będzie dostępny za około miesiąc. Kompleksowy raport zawierający wnioski grupy zadaniowej zostanie opublikowany przed uwolnieniem jakiejkolwiek uzdatnionej wody do środowiska.


Podziel się z innymi


Komentarze