Serwis informacyjny

Choczewo: pierwsze spotkanie grupy roboczej powołanej w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej

Data dodania: poniedziałek, 14 lutego 2022, autor: nuclear.pl

Urząd Gminy Choczewo opublikował na swojej stronie internetowej notatkę oraz prezentację z pierwszego spotkania grupy roboczej powołanej w związku z planowaną budową elektrowni jądrowej, które miało miejsce w dniu 20 stycznia 2022 roku w tamtejszym urzędzie.

Jak zapisano w notatce głównym zadaniem grupy jest bieżące informowanie o postępach prac przy inwestycji, wypracowanie rozwiązań dotyczących rozwoju infrastruktury towarzyszącej, które będą uwzględniały zarówno interesy Inwestora, jak i lokalnych władz oraz mieszkańców gminy.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy:

  1. Wybór preferowanej lokalizacji elektrowni jądrowej — przypomnienie kluczowych zagadnień związanych ze wskazaniem lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino", jako preferowanego miejsca posadowienia pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
  2. Infrastruktura towarzysząca przedstawienie aktualnych informacji dotyczących rozwoju infrastruktury towarzyszącej.
  3. Baza zakwaterowania — przedstawienie ogólnej koncepcji dot. bazy zakwaterowania pracowników przy budowie elektrowni jądrowej oraz dyskusja nt. istniejącej bazy noclegowej w gminie Choczewo — przedstawienie potrzeb informacyjnych spółki Polskie Elektrownie Jądrowe w tym zakresie.
  4. Potencjalne kierunki rozwoju gminy: gospodarka przestrzenna, baza noclegowa, gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, oświata, sport i kultura, służba publiczna, handel i pozostałe usługi.
  5. Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych (PWIS) — informacja na temat zmian w Programie wsparcia gmin lokalizacyjnych (nowa formuła edycji na rok 2022).
  6. Podczas spotkania przedstawicielka Polskich Elektrowni Jądrowych przedstawiła najważniejsze zagadnienia związane z wyborem lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino", jako preferowanego miejsca posadowienia pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej oraz wskazała korzyści dla regionu z realizacji inwestycji.

Przedstawiono również prezentację aktualnych planów dotyczących infrastruktury towarzyszącej w zakresie analizowanych obecnie dwóch wariantów poprowadzenia drogi dojazdowej do elektrowni. W celu minimalizacji wpływu inwestycji na życie mieszkańców preferowanym przez PEJ rozwiązaniem jest wybudowanie nowych dróg, położonych dalej od gospodarstw domowych, a nie modernizacja istniejących. Dzięki temu transport na teren budowy elektrowni nie będzie uciążliwy dla mieszkańców.

Prowadzone są również rozmowy w zakresie budowy linii kolejowych prowadzących do lokalizacji elektrowni jądrowej a także uzgadniane są tematy w sprawie budowy konstrukcji morskich do rozładunku, z wykorzystaniem których odbywać się będzie transport morski dużych elementów do budowy elektrowni.

Co ważne, jak wskazano w notatce, wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury towarzyszącej, powinny być zakończone przed rozpoczęciem budowy elektrowni, tj. na koniec 2026 roku. Plany dotyczące poszczególnych elementów infrastruktury zostaną zaprezentowane mieszkańcom po złożeniu Raportu oceny oddziaływania na środowisko.

Notatka z pierwszego posiedzenia grupy roboczej dotyczącego budowy elektrowni jądrowej
Prezentacja przedstawiona na spotkaniu


Podziel się z innymi


Komentarze