Serwis informacyjny

Estońska Fermii Energia analizuje możliwe lokalizacje składowiska wypalonego paliwa

Data dodania: sobota, 6 lutego 2021, autor: nuclear.pl

W opracowaniu Deep Isolation wykonanym na zlecenie Fermi Energia, spółki zajmującej się wdrażaniem zaawansowanych reaktorów, dokonano analizy potencjalnej przydatności terenów w Estonii pod kątem lokalizacji składowiska odpadów jądrowych w głębokich horyzontalnych otworach wiertniczych. Wstępna ekspertyza nie wykazała żadnych fundamentalnych ograniczeń geologicznych w składowaniu odpadów promieniotwórczych w Estonii oraz potwierdziła, że szereg lokalizacji może potencjalnie spełniać wymogi przepisów bezpieczeństwa MAEA.

Wypalone paliwo jądrowe, fot. US DoE
Wypalone paliwo jądrowe, fot. US DoE

Wspomniane badanie, stanowiące jakościową ocenę geologiczną krystalicznej skały macierzystej Estonii, uwzględnia potencjalne czynniki ryzyka w 15 okręgach Estonii.

Jako że celem Estonii jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 70 procent do 2030 roku, zaawansowana energetyka jądrowa z niewielkich reaktorów modułowych mogłaby przyczynić się do realizacji jej celów w zakresie czystej energii. Na przeszkodzie może jednak stanąć kwestia składowania zużytego paliwa jądrowego.

- Jeżeli chcemy odnieść sukces w dążeniach do tego, aby Estonia stała się pierwszym krajem Unii Europejskiej, który w 2030 roku uruchomi reaktor SMR, musimy już teraz wziąć odpowiedzialność za planowanie składowania wypalonego paliwa - oświadczył Kalev Kallemets, prezes zarządu Fermi Energia. - Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że składowisko odpadów w głębokim odwiercie może spełnić wszystkie warunki wstępne oraz być bezpieczne, ekonomiczne, łatwe do wdrożenia i skalowalne - dodał prezes Kallemets.

Firma Deep Isolation współpracowała również z Electric Power Research Institute przy realizacji projektu badawczego, w którym wykazano, że umieszczenie składowiska w głębokich otworach wiertniczych na terenach hipotetycznego zaawansowanego reaktora w USA może być rozwiązaniem zarówno bezpiecznym, jak i opłacalnym. Fermi Energia, jako pierwsza europejska firma zawarła umowę z Deep Isolation na przeprowadzenie takich badań geologicznych.

- Ponieważ Estonia rozważa, jakie znaczenie zaawansowana energetyka jądrowa może odegrać w zapewnieniu niskoemisyjnej przyszłości, obywatele i decydenci mogą mieć pewność, że istnieje bezpieczny i niedrogi sposób unieszkodliwiania zużytego paliwa jądrowego - powiedział Chris Parker, dyrektor zarządzający Deep Isolation EMEA Limited. - Jest to znaczący krok naprzód do potwierdzenia, że regiony w całej Estonii, w szczególności wzdłuż północnego wybrzeża, w pobliżu potencjalnej lokalizacji SMR, mogłyby z powodzeniem stanowić bezpieczne miejsce składowania w otworach wiertniczych - tłumaczy Parker.„Ponieważ Estonia rozważa, jakie znaczenie zaawansowana energetyka jądrowa może odegrać w zapewnieniu niskoemisyjnej przyszłości, obywatele i decydenci mogą mieć pewność, że istnieje bezpieczny i niedrogi sposób unieszkodliwiania zużytego paliwa jądrowego - powiedział Chris Parker, dyrektor zarządzający Deep Isolation EMEA Limited. - Jest to znaczący krok naprzód do potwierdzenia, że regiony w całej Estonii, w szczególności wzdłuż północnego wybrzeża, w pobliżu potencjalnej lokalizacji SMR, mogłyby z powodzeniem stanowić bezpieczne miejsce składowania w otworach wiertniczych”.

Państwa takie jak Finlandia, Szwecja i Francja budują kopalniane składowiska, jednak głębokie poziome odwierty w Estonii pozwoliłyby odizolować odpady znacznie głębiej - 1500 metrów w porównaniu z około 500 metrami - i byłyby o jedną czwartą tańsze, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Deep Isolation we współpracy z amerykańskimi operatorami zaawansowanych technologii jądrowych i EPRI. Głębokie odwierty są wykonywane zdecydowanie szybciej, ponieważ wiercenie trwa zaledwie kilka tygodni, podczas gdy prace wydobywcze mogą trwać nawet dziesiątki lat. Co więcej, są one prawdopodobnie znacznie bezpieczniejsze, ponieważ nie występuje tam transport odpadów na duże odległości, jak również pracownicy nie przebywają pod ziemią.

Państwa takie jak Finlandia, Szwecja i Francja budują kopalniane składowiska, jednak głębokie poziome odwierty w Estonii pozwoliłyby odizolować odpady znacznie głębiej - 1500 metrów w porównaniu z około 500 metrami - i byłyby o jedną czwartą tańsze, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Deep Isolation we współpracy z amerykańskimi operatorami zaawansowanych technologii jądrowych i EPRI. Głębokie odwierty są wykonywane zdecydowanie szybciej, ponieważ wiercenie trwa zaledwie kilka tygodni, podczas gdy prace wydobywcze mogą trwać nawet dziesiątki lat. Co więcej, są one prawdopodobnie znacznie bezpieczniejsze, ponieważ nie występuje tam transport odpadów na duże odległości, jak również pracownicy nie przebywają pod ziemią.


Podziel się z innymi


Komentarze