Serwis informacyjny

Całkowite nakłady PGE EJ1 na PPEJ wyniosły 447 mln zł

Data dodania: piątek, 29 marca 2019, autor: nuclear.pl

W odpowiedzi na interpelację grupy posłów klubu poselskiego Kukiz’15, z upoważnienia Ministra Energii podsekretarz stanu Tadeusz Skobel, na podstawie wyjaśnień Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przedstawił informacje na temat kosztów działalności i stan zatrudnienia spółki PGE EJ1 sp. z o.o.

Krzysztof Sadłowski - po Prezes PGE EJ1, fot. <a href=http://szkola-ej.pl>szkola-ej.pl</a>
Krzysztof Sadłowski - po Prezes PGE EJ1, fot. szkola-ej.pl

Całkowite nakłady finansowe PGE EJ 1 na projekt budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej w latach 2009 - 2018 wyniosły 447 mln zł, z czego 307 mln zł to nakłady inwestycyjne a 102 mln zł to wynagrodzenia pracowników. W 2017 i 2018 roku kwoty te wynosiły odpowiednio: 33 i 90 mln kosztów inwestycyjnych i po 13 mln zł kosztów wynagrodzeń.

Stan zatrudnienia w spółce na dzień 14 marca 2019 roku wynosił 78 osób (75,65 etatów). Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017, poziom kosztów świadczeń pracowniczych poniesionych przez Spółkę w wyniósł 12.618 tys. zł. Kwota ta objęła: wynagrodzenia 10.059 tys. zł, koszty ubezpieczeń społecznych 1.564 tys. zł, zmianę wartości rezerw pracowniczych 728 tys. zł i pozostałe koszty świadczeń pracowniczych 267 tys. zł. Pracownicy Spółki wynagradzani są na podstawie systemu uwzględniającego część stałą i zmienną wynagrodzenia. Część zmienna uzależniona jest od realizacji celów.

W Radzie Nadzorczej PGE EJ 1 sp. z o.o. zasiada 9 osób, 4 reprezentujące łącznie wspólników mniejszościowych spółki (KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A.) oraz Skarb Państwa oraz 5 reprezentujących PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. Wynagrodzenie miesięczne Członka Rady Nadzorczej PGE EJ 1 sp. z o.o. wynosi obecnie 4.403,78 zł.

PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką Grupy Kapitałowej PGE, odpowiadającą za bezpośrednie przygotowanie procesu inwestycyjnego, przeprowadzenia badań lokalizacyjnych i środowiskowych w celu wskazania lokalizacji przyszłej elektrowni jądrowej oraz uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji warunkujących budowę elektrowni jądrowej. Docelowo spółka ma pełnić rolę operatora pierwszej elektrowni jądrowej.

Obecnie prace PGE EJ 1 sp. z o.o. koncentrują się na przeprowadzeniu badań lokalizacyjnych i środowiskowych do momentu przygotowania Raportu z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i Raportu Lokalizacyjnego. Badania środowiskowe i lokalizacyjne prowadzone są na terenie gmin: Krokowa i Gniewino (lokalizacja „Żarnowiec”) oraz Choczewo (lokalizacja „Lubiatowo-Kopalino”). Decyzja w sprawie wyboru danej lokalizacji dla budowy elektrowni jądrowej zostanie podjęta po przeprowadzeniu badań, przeanalizowaniu wyników, niestwierdzeniu wady zasadniczej, ocenie przydatności lokalizacji, w tym z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego, sporządzeniu raportów z oceny oddziaływania na środowisko i lokalizacyjnego, a następnie uzyskaniu wymaganych prawem decyzji administracyjnych.

Decyzje o kontynuacji Programu, w powyższym lub zmienionym zakresie, będą podejmowane w kontekście decyzji administracji rządowej dotyczących kształtu zaktualizowanego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, modelu pozyskania technologii dla elektrowni jądrowej i modelu finansowania inwestycji.

Więcej:
Treść interpelacji poselskiej (www.sejm.gov.pl)
Treść odpowiedzi ME (www.sejm.gov.pl)


Podziel się z innymi


Komentarze