Serwis informacyjny

Polsko-koreańskie seminarium energetyczne

Data dodania: poniedziałek, 17 września 2018, autor: gov.pl/energia

12 września 2018 r. w Warszawie odbyło się polsko-koreańskie seminarium „Cooperation in the era of Energy Transition” z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, instytutów naukowych oraz przedstawicieli przemysłu z Polski i Korei Południowej. Celem wydarzenia była wymiana doświadczeń z obszaru innowacji w energetyce, odnawialnych źródeł energii, energetyki jądrowej oraz elektromobilności.

Strona polska pod przewodnictwem Dyrektora Departamentu Energii Jądrowej Ministerstwa Energii Józefa Sobolewskiego przedstawiła sytuację polskiej energetyki w kontekście planów zmniejszania emisji CO2 przez wprowadzenie energetyki jądrowej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. Stronie koreańskiej przewodniczył były Wiceminister Handlu, Przemysłu i Energii Jae Do Moon.

Doświadczenia obu krajów - pomimo odmiennej aktualnie sytuacji własnych systemów energetycznych - wydają się zbieżne. Zarówno Polska jak i Korea Płd. dążą do znacznego obniżenia emisyjności całej gospodarki poprzez rozwój elektromobilności, utrzymanie lub wdrożenie energetyki jądrowej, obniżenie energochłonności przemysłu czy gospodarstw domowych. Doświadczenia tego azjatyckiego kraju - pomimo odmiennych uwarunkowań – wydają się cenne dla Polski.

Współorganizatorem wydarzenia ze strony koreańskiej była agencja Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) oraz Korea Energy Economics Institute (KEEI).

W przyszłym tygodniu natomiast jest planowane „Polish-Korean Nuclear Supply Chain Forum”. Wydarzenie organizowane przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Energii wspólnie z Ambasadą Korei Południowej odbędzie się w Warszawie w dniu 20 września 2018 r.

Celem wydarzenia jest omówienie aktualnego stanu koreańskiego i polskiego programu jądrowego i w szczególności zaprezentowanie koreańskim partnerom możliwości technologicznych polskich przedsiębiorstw i włączenia ich w światowe łańcuchy dostaw koreańskiego przemysłu jądrowego.


Podziel się z innymi


Komentarze