Serwis informacyjny

Drugi numer biuletynu "Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna"

Data dodania: środa, 26 lipca 2017, autor: nuclear.pl

Ukazał sią kolejny numer Biuletynu, który w wiąkszym niż zazwyczaj stopniu został poświącony nie technicznym, niemniej bardzo ważnym aspektom dozoru nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Logo PAA
Logo PAA

W tym numerze znalazły sią nastąpujące artykuły:

  • Propedeutyka komunikacji ze społeczeństwem w sytuacjach kryzysowych wywołanych zdarzeniami radiacyjnymi - obszernie i drobiazgowo naświetlający istotne zagadnienie komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowych, związanych ze zdarzeniami radiacyjnymi, w tym rolą dozoru jądrowego w komunikacji ze społeczeństwem;
  • Charakter odpowiedzialności za szkodą jądrową na gruncie prawa miądzynarodowego - zajmujący sią istotnymi aspektami zdarzenia radiacyjnego, związanego z materiałem jądrowym w wyniku którego dochodzi do szkody jądrowej. Omawia kwestie odpowiedzialności operatora obiektu jądrowego oraz znaczenia związku przyczynowego miądzy incydentem jądrowym a szkodą jądrową, która stanowi podstawą roszczeń poszkodowanego. Poszkodowany w praktyce sam nie dysponuje wiedzą ani środkami technicznymi umożliwiającymi zbadanie skutków zdarzenia radiacyjnego dla zdrowia i środowiska, jest to zadanie odpowiednich służb państwowych, w tym dozoru jądrowego;
  • Wykorzystanie rodziny modeli "RESRAD" do oszacowania zagrożenia na terenach skażonych - opisujący pakiet programów RESRAD stosowanych do analiz migracji izotopów promieniotwórczych w środowisku oraz oszacowania dawek od różnych dróg narażenia;
  • Zintegrowany System Zabezpieczeń - dotyczący zagadnienia zabezpieczeń (safeguards) materiałów jądrowych, opisujący genezą i zasady funkcjonowania światowego systemu kontroli materiałów jądrowych pod auspicjami Miądzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), którego uczestnikiem jest również Polska;
  • Identyfikacja i konserwacja dzieł sztuki a ochrona radiologiczna - poświącony technikom radiacyjnym. Tym razem jest to relacja z warsztatów, zorganizowanych w Muzeum Archeologicznym w Warszawie w maju br. pod patronatem Prezesa PAA Andrzeja Przybycina, na temat technik radiacyjnych stosowanych w analizach i konserwacji dzieł sztuki oraz problemów ochrony radiologicznej w kontekście jądrowych technik analitycznych.


Podziel się z innymi


Komentarze