Serwis informacyjny

TNS: Rośnie poparcie dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim, na Pomorzu niezmiennie wysokie

Data dodania: czwartek, 30 stycznia 2014, autor: swiadomieoatomie.pl

Wyniki badań opinii przeprowadzonych jesienią 2013 r. przez TNS Polska na zlecenie PGE EJ 1 pokazują, że dwie trzecie mieszkańców Pomorza popiera budowę elektrowni jądrowej i jest to poparcie utrzymujące się na tym poziomie od początku pomiarów opinii. Znacząco - w stosunku do badań przeprowadzonych wiosną 2013 r. - wzrosło natomiast poparcie w województwie zachodniopomorskim.

Proponowane przez PGE lokalizacje elektrowni jądrowej, fot. Portal nuclear.pl
Proponowane przez PGE lokalizacje elektrowni jądrowej, fot. Portal nuclear.pl

Ponad 90 proc. mieszkańców obu województw deklaruje, że posiada wiedzę na temat energetyki jądrowej. Wzrosła również liczba osób, które dostrzegają potrzebę prowadzenia dalszych działań informacyjno-edukacyjnych.

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej

 • Badani odpowiadali na pytanie o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w dwóch wariantach - gdyby miała zostać zlokalizowana poza miejscem ich zamieszkania (w Polsce) oraz w ich najbliższym sąsiedztwie (w pobliżu miejsca zamieszkania).
 • Badania pokazują, że utrzymuje się podział na pozytywnie nastawione do energetyki jądrowej województwo pomorskie i niechętne inwestycji zachodniopomorskie. Przy czym w porównaniu do poprzedniej fali badania (wiosna 2013 r.) w obu województwach wzrósł odsetek osób, które popierają budowę elektrowni jądrowej w Polsce. W województwie zachodniopomorskim wzrost poparcia jest znaczący - z 29 proc. do 37 proc., natomiast w pomorskim utrzymuje się na zbliżonym poziomie (59 proc. wiosną 2013 i 61 proc. jesienią 2013).
 • Jednocześnie w obu województwach zmniejszyła się liczba niezdecydowanych - z 10 proc. do 8 proc. w województwie pomorskim oraz z 18 proc. do 7 proc. w zachodniopomorskim. W pomorskim niezdecydowani zasilili grono zwolenników, w zachodniopomorskim podzielili się pomiędzy zwolenników (8 pkt. proc.) i przeciwników (3 pkt. proc.).
 • Poparcie dla energetyki jądrowej w Polsce wzrasta wśród mieszkańców większości badanych gmin.
 • Jeśli chodzi o poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w pobliżu miejsca zamieszkania, wśród mieszkańców Pomorza utrzymuje się ono na stałym, wysokim poziomie - 57 proc. mieszkańców popiera inwestycję, 34 proc. jest jej przeciwnych, natomiast 9 proc. nie ma w tej sprawie zdania. W gminach Krokowa, Choczewo i Gniewino utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie.
 • Wzrosło natomiast poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w województwie zachodniopomorskim - z 21 proc. do 28 proc. wzrósł odsetek zwolenników, z 73 proc. do 69 proc. zmalała grupa przeciwników. Z 6 proc. do 3 proc. zmniejszyła się również grupa niezdecydowanych.
 • Poparcie dla budowy elektrowni w pobliżu miejsca zamieszkania utrzymuje się na w miarę stałym poziomie we wszystkich badanych gminach. Wyraźnym wyjątkiem jest Koszalin, gdzie poparcie dla inwestycji wzrosło z 26 proc. do 36 proc.
Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w Polsce (poza miejscem zamieszkania)

Wiosna 2013Jesień 2013
Krokowa60%56%
Choczewo54%60%
Gniewino80%85%
Gdańsk47%45%
Gdynia52%55%
Sopot40%59%
Mielno18%25%
Koszalin35%42%

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie (w pobliżu miejsca zamieszkania)

Wiosna 2013Jesień 2013
Krokowa58%58%
Choczewo55%57%
Gniewino72%74%
Gdańsk47%42%
Gdynia45%51%
Sopot41%44%
Mielno11%12%
Koszalin26%36%

Wpływ budowy elektrowni jądrowej na życie mieszkańców i rozwój regionu
 • Badani zostali poproszeni o wskazanie korzyści i obaw związanych z inwestycją. Postrzegane korzyści w poszczególnych gminach są związane głównie z rozwojem regionu i lokalnego rynku pracy. Jedynym wyjątkiem jest gmina Mielno, gdzie trzy czwarte mieszkańców nie widzi żadnych korzyści wynikających z budowy elektrowni jądrowej.

  Korzyści związane z budową elektrowni jądrowejKrokowaChoczewoGniewinoMielno
  Tańsza elektryczność48%34%52%7%
  Możliwość zapewnienia nowych miejsc pracy36%47%48%15%
  Nowe inwestycje w gminie22%19%12%3%
  Rozwój infrastruktury w gminie17%21%8%5%
  Nie widzę żadnych korzyści29%22%10%75%

 • Obawy mieszkańców poszczególnych gmin dotyczą głównie ryzyka awarii elektrowni jądrowej. Na tym tle wyróżnia się Mielno, gdzie dominują obawy o spadek atrakcyjności turystycznej gminy.

  Zagrożenia związane z budową elektrowni jądrowejKrokowaChoczewoGniewinoMielno
  Ryzyko awarii40%54%38%23%
  Problem ze składowaniem wypalonego paliwa19%26%7%3%
  Niższa atrakcyjność turystyczna gminy9%16%2%59%
  Nie widzę żadnych zagrożeń27%22%43%8%
  * Uwaga: wyniki w powyższych tabelach nie sumują się do 100 proc., ponieważ badani mogli wskazać jednocześnie kilka odpowiedzi.

Poziom wiedzy na temat energetyki jądrowej

 • Dziewięciu na dziesięciu mieszkańców województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego deklaruje, iż posiada wiedzę na temat energetyki jądrowej, elektrowni jądrowych, ich roli gospodarczej i wpływu na środowisko. W tej grupie większość - 59 proc. ankietowanych z województwa pomorskiego i 58 proc. z zachodniopomorskiego - określa swoją wiedzę jako przeciętną lub dostateczną.
 • W porównaniu do poprzedniej, wiosennej edycji badań, znacząco wzrósł odsetek osób, które swoją wiedzę oceniają jako dobrą i bardzo dobrą - z 22 proc. do 35 proc. w województwie pomorskim oraz z 23 proc. do 34 proc. w województwie zachodniopomorskim. Zmniejszyła się również grupa oceniająca swoją wiedzę jako niedostateczną - z 9 proc. do 6 proc. w pomorskim i z 14 proc. do 8 proc. w zachodniopomorskim.
 • Deklarowany poziom wiedzy badanych można interpretować w kategoriach bezpieczeństwa informacyjnego mieszkańców, które wzrosło praktycznie we wszystkich lokalizacjach, w których przeprowadzono badanie.
Ocena poziomu wiedzy (oceny: bardzo dobry i dobry)Wiosna 2013Jesień 2013
Krokowa29%30%
Choczewo16%34%
Gniewino24%60%
Gdańsk15%25%
Gdynia9%18%
Sopot22%25%
Mielno34%42%
Koszalin16%30%

Potrzeby prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych
 • W województwie zachodniopomorskim z 52 proc. do 69 proc. wzrósł odsetek osób, które dostrzegają potrzebę prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych związanychz energetyką jądrową i zasadami działania elektrowni jądrowych. Jedna na pięć osób nie widzi takiej potrzeby lub nie ma w tej sprawie zdania. Jest to wynik zbliżony do województwa pomorskiego, gdzie potrzeba prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych utrzymuje się na wysokim poziomie - obecnie jest to 76 proc. w porównaniu do 72 proc. w poprzedniej, wiosennej fali badania.
 • Coraz silniejszą potrzebę prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych mają mieszkańcy Mielna (wzrost z 39 proc. do 50 proc.), Koszalina (wzrost z 60 proc. do 78 proc.) oraz Choczewa (wzrost z 70 proc. do 85 proc.). W pozostałych gminach na potrzebę prowadzenia działań informacyjnych wskazuje stały, wysoki odsetek badanych (od 68 do 74%).
Potrzeby prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych - odpowiedzi twierdzące (tak)Wiosna 2013Jesień 2013
Krokowa67%70%
Choczewo70%85%
Gniewino82%73%
Gdańsk72%74%
Gdynia75%73%
Sopot68%68%
Mielno39%50%
Koszalin60%78%

Informacje o badaniu

PGE EJ 1 cyklicznie monitoruje nastawienie opinii publicznej i wiedzę na temat planowanej budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Ostatni sondaż został przeprowadzony w okresie październik-listopad 2013 r. przez instytut TNS Polska.

Badanie było prowadzone techniką wywiadu bezpośredniego, jedynie w Mielnie wykorzystano technikę wywiadu telefonicznego. Łącznie przeprowadzono 2504 wywiady ze stałymi mieszkańcami gmin będących potencjalnymi lokalizacjami elektrowni jądrowej oraz w pobliskich większych miastach.

Wywiady przeprowadzono w:
 • województwie pomorskim:
  • gmina Choczewo - 598 wywiadów,
  • gmina Gniewino - 301 wywiadów,
  • gmina Krokowa - 605 wywiadów,
  • Trójmiasto - 400 wywiadów (w podziale na Gdańsk - 202, Gdynia - 98, Sopot - 100 wywiadów),
 • województwie zachodniopomorskim:
  • gmina Mielno - 200 wywiadów,
  • Koszalin - 400 wywiadów.

Tagi


Podziel się z innymi


Komentarze