Lokalizacja elektrowni jądrowych

Ukraina

Na Ukrainie pracuje 15 reaktorów w 4 elektrowniach jądrowych a budowa dwóch kolejnych jest od kilku lat zawieszona. Ich łączna moc brutto to 13 835 MWe (około 25% mocy zainstalowanej) i dostarczają one około 50% energii elektrycznej produkowanej na Ukrainie.Pierwszym blokiem jądrowym uruchomionym na terenie Ukrainy był blok RBMK-1000 w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej w 1977 roku. Zamknięta ostatecznie w 2000 roku elektrownia posiadała 4 bloki, a budowę dwóch kolejnych przerwano po awarii w 1986 roku.

Ukraina dysponuje również 2 blokami WWER-400 w Równieńskiej Elektrowni Jądrowej, oddanymi do komercyjnej eksploatacji odpowiednio w 1981 i 1982 roku, pozostałe 13 bloków to nowocześniejsze WWER-1000, oddawane w latach 1982-2004.

Ukraina jest jedynym operatorem bloków jądrowych wyposażonych w reaktory WWER-1000, któremu udało się zdywersyfikować źródła dostaw paliwa jądrowego i korzysta z dostaw amerykańskiego Westinghouse. Paliwo jądrowe Westinghouse jest eksploatowane w 6 z 15 elektrowni jądrowych na Ukrainie. Podpisano też już umowę na wdrożenie go w blokach WWER-440 Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej.

Zapotrzebowanie na energię elektryczną kraju, o ok. 37-milionowej populacji w 2019 roku wyniosło 130,3 TWh, przy produkcji własnej na poziomie 153,97 TWh. Ponad 63% zapotrzebowania pokrywane jest przez elektrownie jądrowe, a 35% przez elektrownie węglowe.


Elektrownia Jądrowa Równe

Elektrownia Jądrowa Zaporoże

Elektrownia Jądrowa Chmielnicki

Południowoukraińska Elektrownia Jądrowa