Lokalizacja elektrowni jądrowych

Bułgaria (Republika Bułgarii)

Bułgaria posiadała 6 pracujących reaktorów o łącznej mocy 3538 MWe, przy czym pod naciskami Unii Europejskiej będące w trakcie modernizacji bloki 1 i 2 zamknięto 31 grudnia 2002 roku. Bloki te zostały przyłączone do sieci w latach 1974 i 1975. Ponadto na koniec 2006 roku zamknięto kolejne bloki, tj. 3 i 4.

Energetyka jądrowa nadal stanowi znaczny udział w wytwarzaniu energii elektrycznej. W 2011 roku wyprodukowano w elektrowniach jądrowych 16 314,27 GWh energii elektrycznej brutto, co stanowi 32,58%. Całkowita produkcja energii elektrycznej w 2011 roku wyniosła brutto 50 070,00 GWh.

Bułgaria znacząco przyczyniała się do zapewnienia stabilności zasilania elektrycznego w całym regionie. Energia była dostarczana do Grecji, Turcji, Albanii, Kosowa i Jugosławii. Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzona była modernizacja wszystkich bloków w elektrowni w Kozłoduj.

Ponadto strategia energetyczna Bułgarii zakładała wybudowanie do 2020 roku dwóch bloków nowej elektrowni jądrowej w naddunajskim mieście Belene. Bułgaria i Rosja podpisały w listopadzie 2011 roku memorandum o współpracy w ramach budowy Belene. Realizacją projektu miał się zająć rosyjski Atomstroyexport. Projekt trafił jednak na przeszkodę w postaci kryzysu ekonomicznego, podczas którego z udziału w inwestycji wycofało się niemieckie RWE. Teren pod budowę elektrowni został wyznaczony jeszcze w 1981 roku. Bułgaria wycofała się z niej w marcu 2012 roku.


Elektrownia Jądrowa Kozłoduj