Lokalizacja elektrowni jądrowych

Elektrownia Jądrowa Kozłoduj

Elektrownia jądrowa Kozłoduj jest zlokalizowana 200 km na północny zachód od Sofii i 5 km na wschód od miasta Kozloduy, nad rzeką Dunaj. Prace budowlane rozpoczęto w 1969 roku. W EJ Kozłoduj znajduje się sześć reaktorów o całkowitej mocy zainstalowanej brutto 3760 MWe, przy czym czery bloki o łącznej mocy brutto 1760 MWe zostały wyłączone 31 grudnia 2002 roku na mocy decyzji Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2002 roku oraz 31 grudnia 2006 roku. Dwie pozostałe jednostki o łącznej mocy brutto 2000 MWe są obecnie uruchomione.

Budowa Elektrowni Jądrowej Kozłoduj rozpoczęła się 6 kwietnia 1970 roku na mocy porozumienia pomiędzy rządami Bułgarii i Związku Radzieckiego podpisanego w 1966 roku. Bazując na wstępnych danych przygotowanych przez bułgarski instytut naukowy, Toploproject Moskwa i Energoprojekt Sofia rozwinęły szczegółowy plan i techniczny projekt wykonawczy dla czterech bloków jądrowych.

Budowa Elektrowni Jądrowej Kozłoduj, w której brało udział ponad sto tysięcy pracowników, przebiegała w trzech etapach.

Etap pierwszy zawierał budowę bloków 1 i 2 wyposażonych w reaktory wodne ciśnieniowe WWER 440 model V-230 o mocy elektrycznej brutto 440 MWe. Bloki zostały oddane do komercyjnego działania odpowiednio w październiku 1974 i listopadzie 1975.

Równolegle z blokami 1 i 2, w dniu 1 października 1973 rozpoczęto budowę dalszych dwóch bloków (drugi etap inwestycji). Bloki 3 i 4 oddano do komercyjnego działania odpowiednio w styczniu 1981 i czerwcu 1982. Zainstalowano reaktory WWER 440 model V-230 z ulepszonym systemem bezpieczeństwa i nierdzewnym wyłożeniem zbiornika ciśnieniowego reaktora.

Budowę bloków 5 i 6 z reaktorami WWER 1000 model V-320 (trzeci etap) zakończono we wrześniu 1988 i grudniu 1993. Nowe jednostki były wyposażone w obudowy bezpieczeństwa ze sprężonego betonu i system automatyki procesów technologicznych.

Wybudowano również przechowalnik wypalonego paliwa jądrowego, wykorzystywany także jako tymczasowe składowisko nisko i średnio aktywnych odpadów promieniotwórczych oraz fabrykę do przerobu odpadów promieniotwórczych i przechowalnik do tymczasowego składowania kontenerów z przetworzonymi odpadami.

Dane techniczne:

Nazwa blokuKozloduy 1Kozloduy 2Kozloduy 3
Typ reaktoraPWRPWRPWR
ModelVVER V-230VVER V-230VVER V-230
Moc brutto [MWe]440440440
Moc netto [MWe]408408408
Moc [MWt]137513751375
Rozpoczęcie budowy1.04.19701.04.19701.10.1973
Osiągnięcie krytyczności30.06.197422.08.19754.12.1980
Włączenie do sieci24.07.197424.08.197517.12.1980
Rozpoczęcie eksploatacji28.10.197410.11.197520.01.1981
ModeratorH2OH2OH2O
ChłodziwoH2OH2OH2O
PaliwoU02U02U02
OperatorNECNECNEC
WłaścicielNational Electric Company
StatusWyłączony 31.12.2002Wyłączony 31.12.2002Wyłączony 31.12.2006

Nazwa blokuKozloduy 4Kozloduy 5Kozloduy 6
Typ reaktoraPWRPWRPWR
ModelVVER V-230VVER V-320VVER V-320
Moc brutto [MWe]44010001000
Moc netto [MWe]408953953
Moc [MWt]137530003000
Rozpoczęcie budowy1.10.19739.07.19801.04.1982
Osiągnięcie krytyczności25.04.19825.11.198729.05.1991
Włączenie do sieci17.05.198229.11.19872.08.1991
Rozpoczęcie eksploatacji20.06.198223.12.198830.12.1993
ModeratorH2OH2OH2O
ChłodziwoH2OH2OH2O
PaliwoU02U02U02
OperatorNECNECNEC
WłaścicielNational Electric Company
StatusWyłączony 31.12.2006WłączonyWłączony