Lokalizacja elektrowni jądrowych

Litwa (Republika Litewska)

Litwa, w czasie gdy pracowały tam dwa bloki, o łącznej mocy 2.370 MWe w Elektrowni Jądrowej Ignalina, posiadała najwyższy udział energetyki jądrowej w produkcji energii elektrycznej na świecie - 77,6%.

Po wejściu do UE podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu elektrowni Ignalina. Pierwszy blok został zamknięty 31 grudnia 2004 roku, zamknięcie drugiego bloku nastąpiło 31 grudnia 2009 roku.

W ostatnim roku działalności 2 bloku elektrowni jądrowej w Ignalinie, tj. w 2009 roku, całkowita produkcja energii elektrycznej wyniosła na Litwie 13.100 GWh z tego w elektrowni jądrowej 10.025,34 GWh co stanowiło 76,5%.


Elektrownia Jądrowa Ignalina