Lokalizacja elektrowni jądrowych

Elektrownia Jądrowa Ignalina

Elektrownia Jądrowa Ignalina jest zlokalizowana w najbardziej na wschód wysuniętym rejonie Litwy. Elektrownia została wybudowana na południowym brzegu jeziora Drukshiai, 39 km od miasta Ignalina. Zajmuje teren około 0,75 km2. Najbliższe większe miasto to Wilno (126 tyś. mieszkańców) położone 130 km od elektrowni i Daugavpils (126 tyś. mieszkańców) na Łotwie oddalone o 30 km. 6 km od elektrowni zlokalizowano miasto Visaginas (32,6 tyś. mieszkańców), w którym mieszkają pracownicy EJ Ignalina.

EJ Ignalina składa się z dwóch bliźniaczych jednostek z reaktorami RBMK-1500. Każda jednostka składa się z 6 budynków. Dwa oddzielne budynki reaktorów A1 i A2 sąsiadują z głównym budynkiem D1/D2, w którym zlokalizowano sterownię, pomieszczenia elektryczne i sekcję odgazowywaczy. Budynek odgazowywaczy sąsiaduje z budynkiem maszynowni. Główna część EJ Ignalina jest zlokalizowana 400-500 m od brzegu jeziora Drukshiai.

Obydwie jednostki zawierają następujące główne wyposażenie: przechowalnik nisko-aktywnych odpadów, przechowalnik wysoko-aktywnych odpadów, instalację przetwarzania ciekłych odpadów radioaktywnych, otwarte urządzenie sterownicze i systemy wspomagające. Budynki, w których umieszczono 12 generatorów Diesla (po 6 na każdą jednostkę), zapewniających awaryjne źródło zasilania, są fizycznie oddzielone od innych budynków. Oddzielne systemy pomp skonstruowane są dla każdej jednostki w celu ciągłego dostarczania wody na potrzeby własne elektrowni.

EJ Ignalina posiada reaktory typu kanałowego, chłodzone lekką wodą i moderowane grafitem RBMK-1500.

Reaktory RBMK-1500 są największymi reaktorami energetycznymi na świecie. Moc cieplna jednej jednostki wynosi 4.800 MW, moc elektryczna - 1.500 MW. EJ Ignalina, jak wszystkie elektrownie z reaktorami RBMK ma układ bezpośredniego obiegu chłodzenia. Chłodziwo cyrkulując w obiegu zamkniętym przepływa przez kanały paliwowe w rdzeniu o średnicy 11,8 m i wysokości 7 m i podgrzewa się z 260°C (na wlocie do kanału) do 285°C (na wylocie z kanału). Wydajność wody wynosi 40 - 48 tyś. m3/h. Powstająca w reaktorze nasycona para wodna o wydajności 8.800 t/h jest podawana pod ciśnieniem 6,5 MPa na turbinę.

Jako paliwo wykorzystuje się dwutlenek uranu UO2 wzbogacony w izotopy rozszczepialne 235U do ok. 2,0%. Rdzeń reaktora RBMK-1500 zawiera 1.661 kanałów paliwowych i 235 kanałów z prętami kontrolnymi. Wykorzystanie paliwa, określone wypaleniem, wynosi 21,6 MWd/kg.

Pierwszy etap projektu elektrowni jądrowej zawierał dwa bloki energetyczne. Każda jednostka z jednym reaktorem miała dwie turbiny 750 MWe. Każda jednostka była wyposażona w system transportu paliwa i sterownię. Maszynownia, pomieszczenia oczyszczenia gazów i układy przygotowania wody były wspólne dla wszystkich jednostek.

Przed wyłączeniem pierwszego bloku 31 grudnia 2004 roku EJ Ignalina produkowała średnio 74% elektryczności konsumowanej na Litwie.

Dane techniczne:

Nazwa blokuIgnalina 1Ignalina 2
Typ reaktoraLWGRLWGR
ModelRBMK-1500RBMK-1500
Moc brutto [MWe]13801300
Moc netto [MWe]11851185
Moc [MWt]48004800
Rozpoczęcie budowy1.05.19771.01.1978
Osiągnięcie krytyczności4.10.19831.12.1986
Włączenie do sieci31.12.198320.08.1987
Rozpoczęcie eksploatacji1.05.198420.08.1987
Moderatorgraphitegraphite
ChłodziwoH2OH2O
PaliwoU02U02
OperatorVI Ignalinos atomine elektrine
WłaścicielVI Ignalinos atomine elektrine
StatusWyłączony 31.12.2004Wyłączony 31.12.2009