Lokalizacja elektrowni jądrowych

Elektrownia Jądrowa BohuniceElektrownia Jądrowa Bohunice jest zlokalizowana w zachodniej Słowacji, w pobliżu miasta Trnava. Energia elektryczna była generowana w czterech jednostkach 440 MW, które stopniowo były włączane do sieci elektrycznej w okresie 1978 - 1985. W budowie zakładów V1 i V2 zastosowano najbardziej rozpowszechnioną na świecie koncepcję reaktora wodnego ciśnieniowego oraz rosyjski projekt reaktora WWER 440.

W Słoweńskich Elektrowniach a.s., bloki jądrowe V1 i V2 w EJ Jaslovske Bohunice klasyfikowane były wśród najbardziej niezawodnych i efektywnych kosztowo źródeł wytwarzania elektryczności. Elektrownia jądrowa Bohunice posiadała w SE a.s. 25 % zainstalowanej mocy produkując około 40% całkowitej energii elektrycznej. Bloki działającego zakładu V-2 funkcjonują jako podstawowe i ich roczna produkcja elektryczności osiąga przeciętnie około 7000 GWh.

Po rozwoju systemu dostarczania centralnego ogrzewania dla miasta Tarnava z elektrowni jądrowej Bohunice, blok V2 został przełączony na produkcję skojarzoną. Częścią tego systemu jest linia zasilająca w ciepło przekazana do eksploatacji w 1987 roku. Przekazana do eksploatacji w 1997, linia do miejscowości Leopoldov i Hlohovec jest także zaprojektowana jako odgałęzienie od części linii z Trnavy.

W 1956 rokiem pomiędzy rządem ZSRR, a rządem Czechosłowacji zostało podpisane porozumienie w sprawie budowy pierwszej pilotowej elektrowni jądrowej w Czechosłowacji. Blok rozpoczął pracę dopiero w grudniu 1972 roku. Był to blok KS-150 o mocy 150 MWe zainstalowany w elektrowni A-1 Bohunice (3 km od miejscowości Jasłowskie Bohunice) w okolicach Trnawy na terenie Zachodniej Słowacji.

Ten pierwszy energetyczny reaktor jądrowy w Czechosłowacji zbudowany przy udziale radzieckich ekspertów stanowił unikalne rozwiązanie - typ HWGCR (Heavy Water Gas-Cooled Reactor) - jednakże nie przyjął się on w energetyce jądrowej. Paliwo jądrowe w reaktorze stanowił uran naturalny w postaci metalicznej, moderatorem była ciężka woda D2O, natomiast chłodziwem dwutlenek węgla CO2. Reaktor ten pracował od października 1972 do lutego 1977, a w maju 1979 roku został definitywnie wyłączony z eksploatacji. Obecnie stanowi on pierwszy w Słowacji obiekt jądrowy poddany procesowi likwidacji.

W międzyczasie na terenie Bohunic, realizowano budowę czterech bloków jądrowych na licencji radzieckiej typu WWER-440. Bloki te weszły do eksploatacji odpowiednio w latach 1979 - blok nr 1, 1980 - nr 2, 1983 - nr 3 i 1985 - nr 4, przy czym dwa ostatnie bloki stanowiły już nowszą generację (oznaczenie V-213).

Budowa zakładu V1 z dwoma reaktorami wodnymi ciśnieniowymi WWER 440 V-230 w miejscowości Jaslovske Bohunice rozpoczęła się 24 kwietnia 1972. Dominującą część najważniejszych dostaw podzespołów jądrowych realizowała strona rosyjska, a drugorzędnych - firmy czechosłowackie. Bloki zakładu V1 zostały oddane do próbnej eksploatacji odpowiednio w grudniu 1978 i marcu 1980 r.

Podczas budowy zakładu V1 (z reaktorami 1 i 2) z powodu spodziewanego deficytu energetycznego na Słowacji, została podjęta decyzja o wybudowaniu zakładu V2 jako zespołu bloków 3 i 4 elektrowni. Zakład V2, który rozpoczęto budować w 1976 posiadał ulepszone reaktory WWER 440 model V-213. Znaczne różnice w porównaniu do V1 dotyczyły urządzeń systemu bezpieczeństwa. Dwa bloki zakładu V2 zostały uruchomione kolejno w 1984 i 1985, tym samym zwiększając całkowitą zainstalowaną moc do 1,760 MWe.

Lata 90-te minęły na udoskonalaniu systemów bezpieczeństwa V1 w ramach programu stopniowej rekonstrukcji. 9 czerwca 2000 roku, zakończono proces modernizacji i V1 stał bezpieczną wersją WWER 440 model V-230.

Bloki w zakładzie V-1 EJ Bohunice zostały zamknięte, jako jeden z warunków przystąpienia Słowacji do UE, odpowiednio 31 grudnia 2006 roku i 31 grudnia 2008 roku. Rząd Słowacji nie chciał zgodzić się na ich zamknięcie przed końcem 2020 roku, gdyż w ostatnich latach wydano około 200 mln USD na ich modernizację.

Dane techniczne:

Nazwa blokuBohunice A1Bohunice 1Bohunice 2Bohunice 3Bohunice 4
Typ reaktoraHWGCRPWRPWRPWRPWR
ModelKS-150VVER V-230VVER V-230VVER V-213VVER V-213
Moc brutto [MWe]143440440505505
Moc netto [MWe]93408408472472
Moc [MWt]5601375137514711471
Rozpoczęcie budowy1.08.195824.04.197224.04.19721.12.19761.12.1976
Osiągnięcie krytyczności24.10.197227.11.197815.03.19807.08.19842.08.1985
Włączenie do sieci25.12.197217.12.197826.03.198020.08.19849.08.1985
Rozpoczęcie eksploatacji25.12.19721.04.19801.01.198114.02.198518.12.1985
ModeratorD2OH2OH2OH2OH2O
ChłodziwoCO2H2OH2OH2OH2O
PaliwoUUO2/PuO2UO2UO2UO2
OperatorJavys asSlovenské elektrárne as
WłaścicielJavys asSlovenské elektrárne as
StatusWyłączony 22.02.1977Wyłączony 31.12.2006Wyłączony 31.12.2008WłączonyWłączony